Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 13,7 % på årsnivå

meddelande | Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 13,7 procent under sista kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period år 2021. Av kostnadsposterna för fastighetsunderhåll steg kostnaderna för el mest, med 57,2 procent. Kostnaderna för vatten och avloppsvatten steg med 3,0 procent, reparationerna med 6,7 procent, uppvärmningen med 14,5 procent, avfallshanteringen med 10,2 procent, förvaltningen med 5,6 procent, användningen och underhållet med 4,5 procent samt skötseln av utomhusområden med 5,8 procent. Kostnaderna för städning steg med 4,2 procent och skadeförsäkringarna med 5,7 procent.

Huvudpunkter

  • Av kostnadsposterna ökade el med 57,2 % på ett år.
  • Sett till byggnadstyp steg underhållskostnaderna för industribyggnader mest, med 24,5 %.
  • Kostnadsindex för fastighetsunderhåll steg med 3,8 % från föregående kvartal.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
17.03.2023

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100, kostnadsposter: reparationer, användning och underhåll, skötsel av utomhusområden

17.03.2023

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100, kostnadsposter: uppvärmning, vatten och avfallsvatten, el

17.03.2023

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100, kostnadsposter: förvaltning, städning, avfallshantering

17.03.2023

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 efter byggnadstyp

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
17.03.2023

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 efter byggnadstyp

17.03.2023

Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100 efter kostnadspost

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef