Ämnen
Företag

Industrins orderingång minskade i april 2023 med 16,9 procent från året innan

meddelande | Industrins orderingång 2023, april

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 16,9 procent mindre i april 2023 än året innan. Under januari–april minskade orderingången med 6,4 procent från året innan.

Viktiga punkter

  • Orderingången minskade inom alla granskade huvudnäringsgrenar inom industrin.
  • Värdet av orderingången sjönk minst inom pappersindustrin.

Kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Industrins orderingång, trendserier efter näringsgren (TOL2008), 2005M01-2023M04

Industrins orderingång, årsförändring 2021M04-2023M04 (ursprunglig serie), % (TOL2008)

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Den senaste månadens, kumulativ och tremånaders årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
  • Revidering
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
överaktuarie
029 551 3669
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef