Ämnen
Boende och byggandeSamhällsekonomi

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under april-juni 2023 från året innan

meddelande | Byggnads- och bostadsproduktion 2023, juni

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för nybyggnad till en omfattning av totalt 7,9 miljoner kubikmeter under april-juni 2023, vilket är 35 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för påbörjade byggprojekt minskade med 15 procent och kubikvolymen för färdigställda byggprojekt med 18 procent från året innan.

Viktiga punkter

 • Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggande minskade under april-juni 2023 med 58 % från året innan.
 • Under april-juni 2023 beviljades bygglov för 5 378 bostäder, vilket är 62 % färre än året innan.
 • Värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen minskade under april-juni 2023 med 14 % från året innan.
 • Av den totala kubikvolymen för de bygglov som beviljades under april-juni 2023 fanns 35 % i Nyland.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
22.08.2023

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend, 2001M01-2023M06

22.08.2023

Beviljade bygglov per landskap, m3, glidande årsumma, 2023M06

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Användingssyfte
 • Område
 • Byggnadsetap
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Användingssyfte
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   månad
   Uppdaterad:

   Kommande publikationer

   Bakgrundsuppgifter

   Dokumentation
   Instruktion för hänvisning

   Statistikexperter

   Förfrågningar i första hand
   Merja Järvinen
   aktuarie
   029 551 2458
   Övriga experter
   Ansvarig avdelningschef