Ämnen
Företag

Antalet registrerade nya företag 12 561 under juli–september 2023

meddelande | Nya och nedlagda företag 2023, 3:e kvartal

Enligt Statistikcentralen registrerades 12 561 nya företag under tredje kvartalet 2023. Jämfört med motsvarande period året innan ökade antalet registreringar med 2 procent. Av de registrerade företagen var 4 764 aktiebolag och 7 712 fysiska personer.

Viktiga punkter

  • Under tredje kvartalet 2023 registrerades 5 % fler aktiebolag än under motsvarande period året innan.
  • Av de företag som registrerades⁠ under tredje kvartalet 2023 var 7 712 fysiska personer, dvs. ungefär lika många som under motsvarande period året innan.
  • På fyra år har registreringen av öppna bolag, andelslag och kommanditbolag minskat till under hälften av vad den varit tidigare.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Juridisk form
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tommi Veistämö
överaktuarie
029 551 3546
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef