Ämnen
Företag

Nya och nedlagda företag

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över nya och nedlagda företag beskriver företag som är momsskyldiga eller arbetsgivare efter näringsgren, område och juridisk form. Uppgifterna fås från Skatteförvaltningen och delvis med hjälp av en enkät och de offentliggörs kvartalsvis och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen lade 5 143 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2022. Under kvartalet var antalet nedlagda företag 3,4 procent färre än året innan. Samtidigt inledde 9 572 företag sin verksamhet. Under tredje kvartalet 2022 var antalet nya företag 0,7 procent färre än året innan.

Läs mer

meddelande | Nya och nedlagda företag 2022, 3:e kvartalet
meddelande | Nya och nedlagda företag 2022, 3:e kvartalet, registrerade nya företag
meddelande | Nya och nedlagda företag 2022, 2:a kvartalet
meddelande | Nya och nedlagda företag 2022, 2:a kvartalet, registrerade nya företag

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna