Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Inflationen 9,1 procent i december 2022

meddelande | Konsumentprisindex 2022, december

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i december 9,1 procent. I november var inflationen också 9,1 procent. Den genomsnittliga inflationen var 7,1 procent år 2022.

Huvudpunkter

 • I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare el, högre genomsnittlig ränta på bostadslån och högre ränta på konsumtionskrediter samt dyrare diesel.
 • Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades mest på grund av att receptbelagda läkemedel som inte ersätts blev billigare.
 • Månadsförändringen av konsumentpriserna var -0,1 procent, vilket bland annat berodde på att bensin och diesel blev billigare.

Inflationen i euroområdet var 9,2 procent i december 2022 enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var inflationen i euroområdet i december 9,2 procent. I november var den 10,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 8,8 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för december den 18 januari.

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 9,1 procent i december 2022

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) var i december 8,8 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet (HKPI-KS), som mäter marknadsinflationen, 9,1 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter december i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på -0,3 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I december sänktes momsen på elenergi tillfälligt från 24 procent till 10 procent. I december var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet -0,4 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,0 procent.

I konstantskatteindexet har den inverkan som ändringar i mervärdesskatter och andra indirekta varuskatter har på inflationen eliminerats genom att hålla skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Indexet mäter den s.k. marknadsinflationen, dvs. den prisförändring som beror på andra orsaker än ändringar i indirekta skatter. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.01.2023

Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar, 2022 december

13.01.2023

Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, årsförändringar (%), 2022 december

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Indexserie
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Varor
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
    • Varor
    Uppdaterad:

    Kommande publikationer

    Bakgrundsuppgifter

    Dokumentation
    Instruktion för hänvisning

    Statistikexperter

    Förfrågningar i första hand
    Övriga experter
    Ansvarig avdelningschef