Ämnen
Transport och turism

Den transporterade godsmängden med lastbil sjönk under fjärde kvartalet 2022

meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen transporterades totalt 58 miljoner ton gods med lastbil i inrikes vägtrafik under fjärde kvartalet år 2022. Den tranporterade godsmängden sjönk med 12 procent jämfört med året innan. Transportarbetet sjönk med 9 procent och var 6,9 miljarder tonkilometer.

Viktiga punkter

  • Inom inrikes vägtrafiken uppgick den totala godstransporten till 58 miljoner ton under fjärde kvartalet år 2022. Mängden sjönk med 12 % jämfört med året innan.
  • Transportarbetet i vägtrafik sjönk med 9 % jämfört med sista kvartalet år 2021.
  • Transporterna av jordmaterial utgjorde 27 % av den transporterade godsmängden i vägtrafiken och 7 % av transportarbetet.
  • Av transportarbetet kördes 96 % inom den yrkesmässiga trafiken och 4 % inom den privata trafiken.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transport av jordmaterial
  • Användning
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Typ av lastbil
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609
Ansvarig avdelningschef