Ämnen
Samhällsekonomi

Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent under januari–mars

meddelande | Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2023, 1:a kvartal

Korrigering

Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten har korrigerats.
Läs mer om korrigeringen

Korrigering

Tidsserien för sysselsättning (EEM) har korrigerats.
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen ökade volymen av bruttonationalprodukten under januari–mars 2023 med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 0,4 procent mindre än året innan. Minskningen av investeringarna bromsade tillväxten inom samhällsekonomin.

Viktiga punkter

  • Exportvolymen minskade under januari–mars 2023 med 0,1 % från föregående kvartal. Importvolymen minskade med 2,7 %.
  • Den privata konsumtionen ökade under januari–mars 2023 med 0,1 % från nivån för oktober–december.
  • De offentliga konsumtionsutgifterna ökade under första kvartalet 2023 med 3,1 % från oktober–december.
  • Den fasta bruttoinvesteringen minskade under januari–mars 2023 med 3,0 % från föregående kvartal. Både de privata och de offentliga investeringarna minskade.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av volymförändringarna i exporten

Revidering av volymförändringarna i importen

Revidering av volymförändringarna i bruttonationalprodukten

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transaktion
  • Bransch
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Bransch
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Samu Hakala
överaktuarie
029 551 3756
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef