Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Löntagarnas nominella inkomstnivå steg med 4,9 procent under juli–september 2023 från året innan

meddelande | Förtjänstnivåindex 2023, 3:e kvartal

Ändring

Ändringar i offentliggörandena om förtjänstnivåindexet
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 4,9 procent under juli–september 2023 jämfört med motsvarande period året innan. Löntagarnas reallönenivå sjönk under samma period med 0,9 procent, eftersom konsumentpriserna steg snabbare än inkomstnivån. Under 2023 har dock löntagarnas reallönenivå börjat stiga.

Viktiga punkter

 • Årsförändringen av löntagarnas nominella inkomstnivå var under juli–september 2023 den största årsförändringen som skett i inkomstnivåns utveckling efter år 2008.
 • Sett till arbetsgivarsektor steg löntagarnas nominella inkomstnivå mest inom lokalförvaltningen under juli–september 2023.
 • Indexet för ordinarie förtjänst, som bättre beskriver den permanenta förändringen i inkomstnivån, steg klart mindre under juli–september år 2023 än förtjänstnivåindexet.
 • Ett fel som uppdagades i konsumentprisindexet inverkade också på mätningen av reallönernas utveckling.

Ändring

Ändringar i offentliggörandena om förtjänstnivåindexet
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Löneform
 • Arbetsgivarsektor
 • Kön
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetsgivarsektor
 • Löneform
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgrensindelningen 2008
 • Löneform
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgrensindelningen 2008
 • Löneform
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  kvartal
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Kön
   • Arbetsgivarsektor
   Tidsperiod:
   kvartal
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Kön
   • Arbetsgivarsektor
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:

   Kommande publikationer

   Bakgrundsuppgifter

   Dokumentation
   Instruktion för hänvisning

   Statistikexperter

   Förfrågningar i första hand
   Jukka Tapio
   överaktuarie
   029 551 3429
   Övriga experter
   Ansvarig avdelningschef