Ämnen
Priser och konsumtion

Stora skillnader mellan konsumentpriserna i de europeiska länderna år 2022

meddelande | Internationell prisjämförelse 2022

Ändring

Information på nya produktgrupper har tillagts på databasen. Tabellen 13a5 ska arkiveras och ersättas med tabellen 141u.
Läs mer om ändringen

Den totala prisnivån för de varor som hushållen skaffat var i Finland den sjunde högsta i Europa år 2022 och översteg EU-genomsnittet med 26 procent. Av de fem nordiska länderna var Finland och Sverige dock de förmånligaste, medan Island var dyrast och översteg EU-genomsnittet med 59 procent. Totalt omfattade jämförelsen 36 länder, av vilka Schweiz var dyrast och Turkiet förmånligast. Uppgifterna baserar sig på en jämförelse av prisnivån som koordineras av EU:s statistikmyndighet Eurostat. Statistikcentralen sammanställde prismaterialet för Finlands del.

Viktiga punkter

  • Priserna på hushållsapparater och hemelektronik var i Finland på europeisk medelnivå år 2022.
  • År 2022 betalade man 2,6 gånger så mycket för alkohol i Finland som i Ungern, där alkoholpriserna är låga. 
  • I de baltiska länderna kostar maten nu bara några procentenheter mindre än i Finland.

Ändring

Information på nya produktgrupper har tillagts på databasen. Tabellen 13a5 ska arkiveras och ersättas med tabellen 141u.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Stat
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Kananoja
överaktuarie
029 551 3567
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef