Ämnen
Samhällsekonomi

Produktionen inom samhällsekonomin krympte i september 2023 från året innan

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, september

Enligt Statistikcentralen krympte den arbetsdagskorrigerade produktionen för september 2023 med 0,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för september ökade med 0,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti 2023 minskade enligt de reviderade uppgifterna med 0,2 procent (tidigare ökade med 0,3 %) från augusti året innan. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen ökade med ungefär 4,9 procent. Förädlingen minskade med omkring 4,2 procent och tjänsterna ökade med omkring 1,2 procent från september 2022.

Viktiga punkter

  • Den arbetsdagskorrigerade produktionen för september 2023 minskade med 0,3 % från året innan.
  • Enligt prognoserna har den säsongrensade bruttonationalprodukten minskat med omkring 0,9 % under tredje kvartalet 2023 jämfört med föregående kvartal.
  • Antalet sysselsatta uppskattas ha minskat med 0,8 % från motsvarande kvartal året innan.
  • Antalet arbetstimmar uppskattas ha minskat med 0,4 % från föregående kvartal.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, %

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Kosunen
överaktuarie
029 551 3613
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef