Ämnen
Transport och turism

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade år 2022

meddelande | Varutransporter inom vägtrafiken 2022

Enligt Statistikcentralen transporterades 241 miljoner ton gods med lastbil i inrikestrafiken år 2022, vilket är 5 procent mindre än året innan. Godsmängden inom inrikes transporter har minskat under de senaste fem åren. Trots den minskade godsmängden ökade transportarbetet med 5 procent och trafikarbetet med 2 procent.

Viktiga punkter

  • Den transporterade godsmängden minskade med 5 %, medan transportarbetet ökade med 5 % år 2022.
  • Transportarbetet för fordonskombinationer på över 68 ton minskade med 8 %, medan trafikarbetet ökade med 13 %.
  • Godsmängden av jordmaterial minskade med nästan en fjärdedel och var således 64 miljoner ton år 2022.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Godsmängd, trafikarbete och transportarbete inom inrikes vägtrafik årsvis 2011-2022

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transport av jordmaterial
  • Användning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Varuslag (NST 2007)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Klassifikation av farligt gods
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609
Ansvarig avdelningschef