Ämnen
Transport och turism

Sjötransporter ökade med 2 procent i december 2022

meddelande | Utrikes sjöfart 2022, december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i december år 2022 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,1 miljoner ton. Sjötransporterna ökade med 2 procent jämfört med december år 2021. Exporten minskade med 10 procent och var 3,9 miljoner ton. Importen ökade med 17 procent och var 4,2 miljoner ton. I passagerartrafiken transporterades 1,0 miljoner personer, vilket är 75 procent av nivån före koronapandemin.

Huvudpunkter

 • Volymen av utrikes sjötransporter uppgick till totalt 8,1 miljoner ton i december 2022.
 • Volymen av utrikes sjötransporter ökade med 2 % jämfört med december 2021.
 • I transportmedel transporterades 1,1 miljoner ton gods och i containrar 0,9 miljoner ton gods.
 • I passagerartrafiken transporterades 1,0 miljoner personer, vilket är 75 % av nivån före koronapandemin.
 • Inga transporter registrerades via Saima kanal i december.

Inom utrikes sjöfarten transporterades mest styckegods i november

Största delen av sjötransporterna var i december styckegodstransporter. Totalt transporterades 1,2 miljoner ton styckegods. Importen av styckegods uppgick till 0,6 miljoner ton och exporten till 0,5 miljoner ton. Näst mest transporterades oljeproducter, 1,1 miljoner ton, samt råolja, 1,0 miljoner ton.

Varuslagen med högst importöverskott var råolja, stenkol och koks, oarbetade mineraler och cement samt anrikad malm. Varuslagen med högst exportöverskott var sågat virke, plywood och faner, papper, pappersmassa och returnpapper samt gödselmedel.

Mätt i volymen av varutransporter var de största hamnarna i storleksordning Sköldvik, HaminaKotka, Helsingfors, Björneborg och Brahestad.

Av sjötransporterna transporterades totalt 2,1 miljoner ton i containrar och transportmedel, dvs. 25 procent av alla transporter. I transportmedel transporterades 1,1 miljoner ton gods och i containrar 0,9 miljoner ton gods.

Av de gods som transporterades med transportmedel transporterades 0,6 miljoner ton i lastbilar, 0,4 miljoner ton i släpvagnar och 0,1 miljoner ton i andra transportmedel. Utöver de transportmedel som användes för godstransport transporterades 139 682 personbilar som tillhörde passagerare samt 1 923 bussar.

Totalt transporterades 68 153 containrar, vilket motsvarar 121 086 TEU-enheter.

I passagerartrafiken transporterades totalt 1,0 miljoner personer

I passagerartrafiken transporterades i december 2022 totalt 1,0 miljoner personer. Mellan Finland och Estland reste 577 097 personer, mellan Finland och Sverige 445 520 personer och mellan Finland och Tyskland 10 274 personer. Jämfört med december 2021 antalet passagerare ökade med 49 procent. Jämfört med december 2019 var antalet passagerare dock bara 75 procent. I december 2022 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
07.02.2023

Utrikes sjötransporter efter hamn och varuslag, 2022M12

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Varuslag
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Trafiktyp
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Hamn
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Land
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832
Ansvarig avdelningschef