Ämnen
Transport och turism

Sjötransporter minskade med 19 procent i juli 2023

meddelande | Utrikes sjöfart 2023, juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i juli år 2023 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 6,7 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 19 procent jämfört med juli år 2022. Exporten minskade med 23 procent och var 3,2 miljoner ton. Importen minskade med 15 procent och var 3,5 miljoner ton. I passagerartrafiken transporterades 2,1 miljoner personer, vilket är 75 procent av nivån före koronapandemin.

Viktiga punkter

 • Volymen av utrikes sjötransporter uppgick till totalt 6,7 miljoner ton i juli 2023.
 • Volymen av utrikes sjötransporter minskade med 19 % i juli 2023 jämfört med juli 2022. Minskningen av transporterna beror främst på att transporterna av stenkol och koks minskade, men minskning har också skett i fråga om andra varuslag.
 • I transportmedel transporterades 1,1 miljoner ton gods och i containrar 0,8 miljoner ton gods i juli 2023.
 • I passagerartrafiken transporterades i juli 2023 2,1 miljoner personer, vilket är 75 % av nivån före koronapandemin.
 • Inga transporter registrerades via Saima kanal i juli 2023.

Inom utrikes sjöfarten transporterades mest oljeprodukter juli

Största delen av sjötransporterna var i juli oljeproduktertransporter. Totalt transporterades 1,1 miljoner ton oljeprodukter. Importen av oljeprodukter uppgick till 0,5 miljoner ton och exporten till 0,7 miljoner ton. Näst mest transporterades styckegods, 1,1 miljoner ton, samt råolja, 0,8 miljoner ton.

Varuslagen med högst importöverskott var råolja, stenkol och koks samt anrikad malm. Varuslagen med högst exportöverskott var sågat virke, plywood och faner samt papper.

Mätt i volymen av varutransporter var de största hamnarna i storleksordning Sköldvik, HaminaKotka, Helsingfors, Hangö och Brahestad.

Av sjötransporterna transporterades totalt 1,9 miljoner ton i containrar och transportmedel, dvs. 29 procent av alla transporter. I transportmedel transporterades 1,1 miljoner ton gods och i containrar 0,8 miljoner ton gods.

Av de gods som transporterades med transportmedel transporterades 0,6 miljoner ton i lastbilar och 0,5 miljoner ton i släpvagnar. Utöver de transportmedel som användes för godstransport transporterades 308 172 personbilar som tillhörde passagerare samt 3 333 bussar.

Totalt transporterades 61 785 containrar, vilket motsvarar 110 255 TEU-enheter.

I passagerartrafiken transporterades totalt 2,1 miljoner personer

I passagerartrafiken transporterades i juli 2023 totalt 2,1 miljoner personer. Mellan Finland och Estland reste 1 049 812 personer, mellan Finland och Sverige 902 280 personer och mellan Finland och Tyskland 26 316 personer. Jämfört med juli 2022 antalet passagerare minskade med 4 procent. Jämfört med juli 2019 var antalet passagerare dock bara 75 procent.

I juli 2023 ankom 43 434 passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg, vilket är bara 30 % av nivån före koronapandemin.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Utrikes sjötransporter efter hamn och varuslag, 2023M07

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Varuslag
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Trafiktyp
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Hamn
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Land
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832
Ansvarig avdelningschef