Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet personer under 15 år misstänkta för rån ökade med nästan 140 procent

meddelande | Brott och tvångsmedel 2022

Korrigering

Databastabeller inom statistiken över brott och tvångsmedel har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Ändring

Inom statistiken över brott och tvångsmedel publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens uppgifter uppgick antalet misstänkta för de rån som klarades upp år 2022 till 2 200, vilket är 16,9 procent fler än året innan. Av de misstänkta var något under 2 000 män. Antalet misstänkta för uppklarade misshandelsbrott var 24 700, vilket är 1,1 procent fler än året innan.

Viktiga punkter

 • Antalet personer under 15 år misstänkta för uppklarade rån ökade med 136 procent
 • Antalet personer under 15 år misstänkta för rån uppgick till 269 och av dem var 252 pojkar.
 • Offret för rån som begåtts av personer under 15 år var oftast en pojke i åldern 12–14 år.

Ändring

Inom statistiken över brott och tvångsmedel publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Kommun
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Kommun
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Välfärdsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Offrets kön
 • Offrets ålder
 • Brott
 • Välfärdsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Myndighet
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
 • Ålägganden
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Misstänktas kön
 • Huvudsaklig verksamhet
 • Misstänktas ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Misstänktas ålder
 • Utbildingsnivå
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Misstänktas kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Misstänktas kön
 • Misstänktas ålder
 • Socioekonomisk ställning
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Välfärdsområde
 • Stadigvarande bosättningsland
 • Medborgarskap
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Medborgarskap
 • Välfärdsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Berusning
 • Misstänktas kön
 • Misstänktas ålder
 • Välfärdsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Välfärdsområde
 • Näringsgren (TOL 2008)
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Välfärdsområde
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Målsägandens ålder
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Välfärdsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
 • Föremål för bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Decil
 • Misstänktas kön
 • Misstänktas ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
 • Egendomsklass
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
 • ICCS-brottsklass
 • Klassificering av brottmål
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Misstänktas kön
 • Misstänktas ålder
 • Medborgarskap
 • ICCS-brottsklass
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • ICCS-brottsklass
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Klassificering av brottmål
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Offrets kön
 • Offrets ålder
 • Brott
 • Misstänktas kön
 • Misstänktäs ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Misstänktas ålder
 • Härkomst
 • Misstänktas kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Härkomst
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Misstänktas ålder
 • Bakgrundsland
 • Misstänktas kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Medborgarskap
 • Misstänktas kön
 • Misstänktas ålder
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kommun
 • Misstänktas kön
 • Misstänktas ålder
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Misstänktas kön
 • Misstänktas ålder
 • Brottskategori och precisering av gärningsbeskrivningen
 • Stadigvarande bosättningsland
 • Medborgarskap
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Offrets kön
 • Offrets ålder
 • Härkomst
 • Brott
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kimmo Haapakangas
överaktuarie
029 551 3252
Ansvarig avdelningschef