Ämnen
EnergiPriser och konsumtion

Elpriset var rekordhögt 2022 men vände neråt under första kvartalet 2023

meddelande | Energipriser 2023, 1:a kvartal

Enligt Statistikcentralen kommer energipriserna år 2022 att gå till historien som rekordhöga. Priserna på de flesta energiprodukter vände neråt senast under första kvartalet år 2023. Endast priset på skogsflis såg ut att fortsätta stiga.

Viktiga punkter

 • Konsumentpriserna på flytande bränslen var ännu under januari–februari på en högre nivå än året innan, men i mars sågs en klar nedgång jämfört med priserna året innan.
 • Prisstegringen på skogsflis tilltog under årets första kvartal och i genomsnitt betalade man 21 % mer för skogsflis än under motsvarande period året innan.
 • Priset på naturgas (dvs. fossilgas) sjönk ytterligare under årets första kvartal och i mars var priset i de flesta konsumentgrupper lägre än i mars 2022.
 • Under första kvartalet sjönk elpriset från den rekordhöga nivån i slutet av år 2022, men var fortfarande på en klart högre nivå än året innan.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Inhemskt bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Priset på kol
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Byggnadstyp
 • Energikälla
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bränslepris i elproduktion
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Konsumenttyp
 • Pris komponent
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ville Maljanen
överaktuarie
029 551 2691
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef