Ämnen
EnergiPriser och konsumtion

El och olja blev förmånligare, men priset på fjärrvärme steg under tredje kvartalet 2023

meddelande | Energipriser 2023, 3:e kvartal

Enligt Statistikcentralen sjönk priserna på fossilgas (dvs. naturgas), flytande bränslen och elpriserna för de största elanvändarna under tredje kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period år 2022. Priserna på de inhemska bränslena skogsflis och frästorv steg under tredje kvartalet. Också priset på fjärrvärme steg.

Viktiga punkter

 • I september 2023 sjönk konsumentpriset på bensin med 1 %, på diesel med 5 % och på lätt brännolja med 8 % jämfört med året innan. Prisnedgången har avtagit jämfört med föregående månader.
 • Priset på fjärrvärme har stigit kraftigare än tidigare under ett par år. I juli 2023 var priset för småhus 9 %, för radhus 11 % och för flervåningshus 14 % högre än i juli 2022.
 • För en typisk person som bor i flervåningshus var det totala elpriset nästan oförändrat och för den som bor i egnahemshus och värmer med el sjönk priset med 4 % i september 2023 jämfört med året innan. Elpriset för företags- och samfundskunder sjönk med 16–64 % beroende på konsumtionsklass.
 • Under tredje kvartalet 2023 var priset på fossilgas som används i elproduktionen 66 % lägre än under tredje kvartalet 2022, då priset på fossilgas var exceptionellt högt.
 • Priset på frästorv steg med 19 % under tredje kvartalet 2023 och priset på skogsflis med 20 % jämfört med tredje kvartalet 2022.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Inhemskt bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Priset på kol
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av konsument av naturgas
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Konsumenttyp
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bränsle
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Byggnadstyp
 • Energikälla
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Bränslepris i elproduktion
Tidsperiod:
månad
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Konsumenttyp
 • Pris komponent
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ville Maljanen
överaktuarie
029 551 2691
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef