Ämnen
Samhällsekonomi

Hushållens sparkvot minskade under fjärde kvartalet 2022

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen minskade hushållens säsongrensade sparkvot något under oktober–december från föregående kvartal. Under oktober–december var sparkvoten -3,5 procent. Konsumtionsutgifterna, som direkt påverkas av den höga inflationen, ökade relativt sett mer än den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var på ungefär samma nivå som föregående kvartal.

Viktiga punkter

  • Företagens vinstkvot ökade från föregående kvartal och var 31,5 procent. Företagssektorns investeringskvot ökade något från föregående kvartal och var 29,8 procent.
  • De finansiella företagens och försäkringsföretagens säsongrensade förädlingsvärde ökade med 1,5 % och driftsöverskottet med 2,1 % jämfört med föregående kvartal.
  • De offentliga samfundens underskott, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,5 miljarder euro
  • Hushållens justerade disponibla inkomst ökade med 3,4 % i löpande priser och rensat för prisförändringar minskade den med 2,0 % från motsvarande kvartal året innan.
  • Bytesbalansen visade ett litet underskott under sista kvartalet 2022.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.03.2023

Revidering av uppgifter

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nata Kivari
överaktuarie
029 551 3361
Ansvarig avdelningschef