Ämnen
Samhällsekonomi

De offentliga samfundens finansiella ställning försvagades något under oktober–december 2022

meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen ökade de offentliga samfundens konsoliderade totalinkomster med 1,8 procent i löpande priser under årets sista kvartal och utgifterna med 1,8 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. De offentliga samfundens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,5 miljarder euro under oktober–december. Från juli–september minskade de säsongrensade och arbetsdagskorrigerade inkomsterna och utgifterna ökade.


Huvudpunkter

  • Statsförvaltningens finansiella ställning förbättrades från året innan och från föregående kvartal. 
  • Lokalförvaltningens finansiella ställning försvagades från året innan och från föregående kvartal.  
  • Arbetspensionsanstalternas finansiella ställning förbättrades från året innan och försvagades från föregående kvartal.
  • Övriga socialskyddsfonders finansiella ställning förbättrades från året innan och från föregående kvartal.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
15.03.2023

De offentliga samfundens inkomster och utgifter 1999Q1-2022Q4

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.03.2023

Förändring av de offentliga samfundens inkomster och utgifter 2022Q4

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.03.2023

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

15.03.2023

Förändring från året innan, %

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Elina Ikola
överaktuarie
029 551 3364
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef