Ämnen
Företag

Företagens omsättning ökade med 13,7 procent år 2022

meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2022

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var företagens omsättning exkl. primärproduktion (TOL A) totalt 552,3 miljarder euro år 2022. Omsättningen uppgick till totalt 66,6 miljarder, dvs. den ökade med 13,7 procent jämfört med året innan. Omsättningen inom industrin ökade mest av näringsgrenarna, med totalt 38,8 miljarder euro, dvs. med 23,0 procent. Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 13,6 miljarder euro, dvs. med 9,3 procent, inom handeln med 11,5 miljarder euro, dvs. med 9,0 procent, och inom byggverksamheten med 2,7 miljarder euro, dvs. med 6,3 procent från år 2021.

Viktiga punkter

 • Av näringsgrenarna ökade omsättningen inom industrin mest år 2022, med totalt 23,0 % jämfört med året innan.
 • Antalet företag ökade med 2,8 %.
 • Antalet anställda som företagen sysselsätter ökade med 5,3 %.
 • Antalet företag och antalet anställda ökade mest inom servicenäringarna.
 • Siffrorna i meddelandet baserar sig på uppgifter på företagsenhetsnivå, från vilka poster mellan juridiska enheter som hör till företagsenheten har raderats.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  år
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
   • Uppgiftslämnarnivå
   Tidsperiod:
   år
   Uppdaterad:
   Använda klassificeringar:
    Tidsperiod:
    år
    Uppdaterad:
    Använda klassificeringar:
     Tidsperiod:
     år
     Uppdaterad:
     Använda klassificeringar:
      Tidsperiod:
      år
      Uppdaterad:
      Använda klassificeringar:
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:
       Använda klassificeringar:
       • Näringsgren (TOL 2008)
       • Företagets storleksklass enligt EU-definition
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:
       Använda klassificeringar:
       • TOL 2008
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:
       Använda klassificeringar:
       • TOL 2008
       • Storleksklass efter omsättning
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:
       Använda klassificeringar:
       • TOL 2008
       • Storleksklass efter antal anställda
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:
       Använda klassificeringar:
       • Företagets storleksklass enligt EU-definition
       • Näringsgren (TOL 2008)
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:
       Använda klassificeringar:
       • TOL 2008
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:
       Använda klassificeringar:
       • Storleksklass efter antal anställda
       • TOL 2008
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:
       Använda klassificeringar:
       • TOL 2008
       • Storleksklass efter omsättning
       Tidsperiod:
       år
       Uppdaterad:

       Kommande publikationer

       Bakgrundsuppgifter

       Dokumentation
       Instruktion för hänvisning

       Statistikexperter

       Förfrågningar i första hand
       Milka Suomalainen
       överaktuarie
       029 551 3621
       Övriga experter
       Ansvarig avdelningschef