Ämnen
Företag

Industrins orderingång ökade i april 2024 med 1,0 procent från året innan

meddelande | Industrins orderingång 2024, april

Ändring

Inom statistiken över industrins orderingång publiceras en ny revidering databastabell.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 1,0 procent större i april 2024 än året innan. Under januari–april minskade orderingången med 8,8 procent från året innan.

Viktiga punkter

  • Orderingången ökade i april 2024 inom den kemiska industrin och metallindustrin.
  • Orderingången minskade inom pappersindustrin.

Kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Ändring

Inom statistiken över industrins orderingång publiceras en ny revidering databastabell.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Industrins orderingång, trendserier (2021=100) efter näringsgren (TOL2008), 2005M01-2024M04

Industrins orderingång årsförändring efter näringsgren (TOL2008) 2022M04-2024M04 (ursprunglig serie)

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Den senaste månadens, kumulativ och tremånaders årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL 2008)
  • Revidering
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
överaktuarie
029 551 3669
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef