Ämnen
Transport och turism

Sjötransporterna minskade med 9 procent i april 2024

meddelande | Utrikes sjöfart 2024, april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick den totala volymen av utrikes sjötransporter till totalt 6,8 miljoner ton i april 2024. Sjötransporterna minskade med 9 procent jämfört med april 2023. Exporten minskade med 13 procent och var 3,2 miljoner ton. Importen minskade med 5 procent och var 3,6 miljoner ton. I passagerartrafiken reste totalt 0,9 miljoner passagerare.

Viktiga punkter

 • I april 2024 transporterades inom utrikes sjöfart mest styckegods, oljeprodukter och anrikad malm.
 • Mätt med volymen av varutransporter var de största hamnarna i april Helsingfors, HaminaKotka, Sköldvik, Brahestad och Raumo, i den nämnda ordningen.
 • I april var volymen av sjötransporterna störst mellan Finland och Sverige, totalt 1,2 miljoner ton.
 • Inga transporter registrerades via Saima kanal i april.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Utrikes sjötransporter efter hamn och varuslag, 2024M04

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Varuslag
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Trafiktyp
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Hamn
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Land
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832
Ansvarig avdelningschef