Ämnen
Samhällsekonomi

Exporten av tjänster ökade och importen förblivit densamma under första kvartalet 2024

meddelande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2024, 1:a kvartal

Enligt Statistikcentralen ökade värdet av exporten av tjänster med 3 % i första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Värdet av importen av tjänster förblivit densamma under samma period. Värdet av exporten av tjänster var 8,2 miljarder euro och värdet av importen 10,0 miljarder euro i första kvartalet 2024.

Viktiga punkter

  • Exporten av varor och tjänster minskade med 3,4 miljarder euro (-12 %) under första kvartalet 2024 jämfört med året innan.
  • Import av varor och tjänster minskade med 2,1 miljarder euro (-7 %).
  • Värdet på varuexporten minskade med 3,6 miljarder euro och värdet på varuimporten minskade med 2,2 miljarder euro från året innan. Handelsbalansen för varor visade ett överskott på 0,1 miljarder euro.
  • Tjänstebalansen stärktes med 0,2 miljarder euro från året innan och visade ett underskott på 1,8 miljarder euro. Exporten av tjänster stimulerades särskilt av en tillväxt i exporten av avgifter för användning av immateriella rättigheter.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Export och import av varor och tjänster efter tjänstepost 2013Q1-2024Q1

Export och import av varor och tjänster efter region 2013Q1-2024Q1

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Utrikeshandeln efter tjänstepost 2021Q1-2024Q1

Utrikeshandeln efter region 2021Q1-2024Q1

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
  • Region
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joonas Pohja
överaktuarie
029 551 3898
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef