Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

De fritt finansierade hyrorna steg under juli–september 2023

meddelande | Bostadshyror 2023, 3:e kvartal

Enligt Statistikcentralen steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,5 procent i huvudstadsregionen och med 2,0 procent i övriga Finland på årsnivå under juli–september 2023. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg mest i Tavastehus (2,5 %), Uleåborg (2,5 %), Riihimäki (2,2 %) och Tammerfors (2,2 %). Minst steg de i Esbo (0,2 %), Helsingfors (0,4 %) och Raumo (0,5 %).

Viktiga punkter

 • I fråga om fritt finansierade bostäder har hyrorna för enrummare stigit mest från året innan i Uleåborg (3,0 %), hyrorna för tvårummare mest i Riihimäki (2,5 %) och hyrorna för familjebostäder mest i Tavastehus (3,4 %).
 • Hyrorna för fritt finansierade enrummare steg i huvudstadsregionen med bara 0,3 %. I övriga Finland steg hyrorna för enrummare däremot med 1,8 %.
 • Stegringen av ARA-hyrorna tilltog. ARA-hyrorna steg med 3,2 % i huvudstadsregionen och med 3,5 % i övriga Finland jämfört med året innan.
 • Sett till postnummerområde översteg den genomsnittliga kvadratmeterhyran för fritt finansierade enrummare 30 euro bara i Skatudden (00160) i Helsingfors.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Genomsnittliga kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder och ARA-hyresbostäder, 3:e kvartalet 2023

Årsförändring av ARA-hyror och fritt finansierade hyror, 2015 = 100

Medianmånadshyror för fritt finansierade hyresbostäder efter rumsantal, 3:e kvartalet 2023

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 3:e kvartalet 2023

Hyror för ARA-hyresbostäder, 3:e kvartalet 2023

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Finansieringssätt
 • Område
 • Antal rum
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Antal rum
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Antal rum
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Postnummer
 • Antal rum
Tidsperiod:
kvartal
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef