Ämnen
Samhällsekonomi

Regional input-output

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över regional input-output utvidgar nationalräkenskaperna och beskriver landskapens produktionsstruktur, relationerna mellan näringsgrenar samt landskapens beroende av andra områden och utländska produktflöden. Områdesindelningen görs med hjälp av olika källor utgående från nationalräkenskapernas årsräkenskaper. Offentliggörs oregelbundet.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Den regionala input-output undersökningen 2002 har färdigställts. Den beskriver strukturen i landskapens ekonomi och deras beroende av produkter som produceras av andra landskap och i utlandet. Det är den andra undersökningen som täcker hela landet landskapsvis. Den första undersökningen beskrev si…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markku Räty
överaktuarie
029 551 2647

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna