Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.10.2006

Landskapens ekonomiska strukturer och beroenden har utretts

Den regionala input-output undersökningen 2002 har färdigställts. Den beskriver strukturen i landskapens ekonomi och deras beroende av produkter som produceras av andra landskap och i utlandet. Det är den andra undersökningen som täcker hela landet landskapsvis. Den första undersökningen beskrev situationen år 1995 och den blev färdig för sex år sedan.

Underlaget för den regionala undersökningen består av de tillgångs- och användningstabeller (T1 och T2) som bildats för varje landskap. Tillgången utgörs av regionens egen produktion och områdets import. Importen indelas i två delar: import från landets övriga landskap och import från utlandet. Flödena av varor och tjänster mellan landskapen har klarlagts i en separat undersökning. Användning av utländsk importhar samlats i en separat tabell (T3). Input-outputtabeller (T4) har bildats på basis av tillgångs- och användningstabellerna.

På basis av input-outputtabellen har man beräknat inputkoefficienter (T5) för insatsförbrukningen inom resp. näringsgren. Ett centralt analysverktyg för input-outputundersökningen är den inversa matrisen(T6), som beräknas på basis av matrisen för inputkoefficienter för insatsförbrukningen. Kostnadskomponenterna för priset på produktionen(T7) beskriver hur priser bildas per basinsats. I tabellen Arbetsinsats och arbetsinsatskoefficient (T8) finns antalet sysselsatta och arbetstimmar efter näringsgren. Dessutom innehåller tabellen de direkta koefficienterna för arbetskraftsinsatsen och totalkoefficienterna för produktionsenheten inom varje näringsgren.

Den regionala input-outputundersökningen följer begreppen och definitionerna i anvisningarna för Europeiska nationalräkenskapssystemet (ESA95) samt nationalräkenskaperna och de tolkningar som används i input-outputundersökningen för hela landet. Den föregående regionala input-output undersökningen 1995 är inte till alla delar jämförbar med de resultat som nu publiceras för år 2002 på grund av revideringar i nationalräkenskapssystemet.

Källa: Regional input-output 2002, 4.10.2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Ritvanen (09) 1734 336, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 4.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regional input-output [e-publikation].
2002. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/apt/2002/apt_2002_2006-10-04_tie_001_sv.html