Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.10.2006

Maakuntien taloudelliset rakenteet ja riippuvuudet selvitetty

Maakuntien talouden rakennetta sekä niiden riippuvuuksia muiden maakuntien ja ulkomaiden tuottamista tuotteista kuvaava alueellinen panos-tuotostutkimus 2002on valmistunut. Se on toinen koko maan maakunnittain kattava tutkimus. Ensimmäinen alueellinen panos-tuotostutkimus kuvasi tilannetta vuonna 1995 ja se valmistui kuusi vuotta sitten.

Alueellisen panostuotostutkimuksen perustan muodostavat kullekin maakunnalle muodostetut tarjonta- ja käyttötaulukot (T1 ja T2). Tarjonta koostuu alueen omasta tuotannosta ja alueen tuonnista. Tuonti jakautuu kahteen osaan: tuonti maan muista maakunnista ja tuonti ulkomailta. Maakuntien väliset tavara- ja palveluvirrat on selvitetty erillistutkimuksessa. Ulkomaisen tuonnin käyttöon koottu erilliseen taulukkoon (T3). Tarjonta- ja käyttötaulukoiden perusteella on muodostettu panos-tuotostaulukot (T4).

Panos-tuotostaulukon perusteella on laskettu kunkin toimialan välituotekäytön panoskertoimet (T5). Panos-tuotostutkimuksen keskeinen analyysiväline on käänteismatriisi (T6), joka lasketaan välituotekäytön panoskerroinmatriisista. Tuotoksen hinnan kustannuskomponentit (T7) kuvaavat hinnan muodostusta peruspanoksittain. Työpanos ja työpanoskerroin taulukossa (T8) on työllisten määrät ja työtunnit toimialoittain. Lisäksi taulukossa on työpanoksen välittömät ja kokonaiskertoimet kunkin toimialan tuotosyksikköä kohti.

Julkaistava alueellinen panos-tuotos-tutkimus noudattaa käsitteiltään ja määritelmiltään Euroopan tilinpitojärjestelmän (ESA95) ohjeistusta sekä on kansantalouden tilinpidossa ja koko maan panos-tuotostutkimuksessa käytettyjen tulkintojen mukainen. Edellinen alueellinen panos-tuotos 1995 -tutkimus ei ole tilinpitojärjestelmässä tapahtuneiden muutosten vuoksi kaikilta osin suoraan vertailukelpoinen nyt julkistettavien vuoden 2002 tulosten kanssa.

Lähde: Alueellinen panos-tuotos 2002, 4.10.2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Koutaniemi (09) 1734 2646, Erkki Niemi  (09) 1734 3313, Kari Ritvanen (09) 1734 3361, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Lisätietoja Ajankohtaispoiminnoissa

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Menetelmäselosteet
Luokitukset

Päivitetty 4.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen panos-tuotos [verkkojulkaisu].
2002. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/apt/2002/apt_2002_2006-10-04_tie_001.html