Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuvaus

Alueellinen panos-tuotos sisältää alueelliset tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot. Taulukoiden tiedot tarkentavat ja syventävät aluetilinpidon tietoja. Niissä kuvataan maakuntien tuotantorakennetta, toimialojen välisiä suhteita sekä maakuntien riippuvuuksia muiden maakuntien ja ulkomaiden tuotevirroista. Alueellisen panos-tuotostutkimuksen tulokset ovat kiinteä osa aluetilinpitoa. Yhtenäisen ja loogisen kehikon mukaan kuvatut tuotevirrat lisäävät aluetilinpidon tietosisältöä ja parantavat sen tietojen laatua. Tarjonta- ja käyttötaulukot kuvaavat alueen tuotannosta ja tuonnista muodostuvaa tuotteiden tarjontaa sekä näiden tuotteiden käyttöä muiden tuotteiden valmistuksessa (välituotekäyttö), kulutuksen lopputuotteina, pääomanmuodostuksessa ja viennissä. Symmetriset panos-tuotostaulukot kuvaavat toimialojen välisiä riippuvuuksia. Niistä johdettujen analyysitaulukoiden avulla voidaan selvittää toimialojen tuotannon ja loppukäytön merkitys aluetalouteen ja työllisyyteen.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen panos-tuotos [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/apt/meta.html