Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeEnergi

Energianvändningen av trä

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över energianvändningen av trä omfattar årsuppgifter om förbrukningen av fasta trädbränslen i värme- och kraftverk. Uppgifterna inhämtas från värme- och kraftverken. Uppgifterna publiceras som en preliminär statistik och en slutlig statistik varje år.

Ändring

Uppgifterna inom statistiken över energianvändningen av trä publiceras framöver som en del av statistiken över virkesförbrukning
Läs mer om ändringen

Producent:

Naturresursinstitutet