Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeEnergi

Träpellets

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över träpellets redovisar produktionen av träpellets, utrikeshandeln med träpellets (export och import) och leveranser av träpellets från inhemsk produktion. Uppgifterna om produktionen och leveranserna av träpellets samlas in direkt från pelletstillverkarna. Export- och importuppgifterna sammanställs utifrån Tullens utrikeshandelsstatistik. Uppgifterna publiceras en gång om året.

Ändring

Uppgifterna inom statistiken över träpellets publiceras framöver som en del av statistiken över virkesförbrukning
Läs mer om ändringen

Producent:

Naturresursinstitutet