Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Lönestrukturstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare inom alla arbetsgivarsektorer, tim- och månadslönerna samt lönebildningen och lönespridningen. Under bestämda år behandlar statistiken också årslöner. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 228 euro i månaden år 2020. Medianlönen för löntagare i direktörsyrken var 7 200 euro inom den privata sektorn, 6 995 euro inom staten och 5 176 euro inom kommunsektorn. Lönespridningen bland …

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna