Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Lönestrukturstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare inom alla arbetsgivarsektorer, tim- och månadslönerna samt lönebildningen och lönespridningen. Under bestämda år behandlar statistiken också årslöner. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Lönestrukturstatistik 2021
meddelande | Lönestrukturstatistik 2021, preliminär
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hanna Jokimäki
överaktuarie
029 551 3939
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna