Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Lönestrukturstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare inom alla arbetsgivarsektorer, tim- och månadslönerna samt lönebildningen och lönespridningen. Under bestämda år behandlar statistiken också årslöner. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 314 euro i månaden år 2021. Medeltalet för totallönerna var 3 734 euro. Medianen för totallönerna var 3 663 euro för män och 3 034 euro för kvinnor. De som hörde till tiondelen med de högsta inkomsterna tjänade minst 5 571 euro i månaden och den tio procent som hade de lägsta inkomsterna tjänade 2 302 euro eller mindre.

Läs mer

meddelande | Lönestrukturstatistik 2021, preliminär
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna