Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Palkkarakenne

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa. Määrävuosina tilastossa käsitellään myös vuosiansioita. Tiedot kerätään eri lähteistä ja julkaistaan kerran vuodessa.

Tuottaja:

Tilastokeskus

Tietokantataulukot

Julkaisut

Tilastokeskuksen mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 314 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 734 euroa. Miehillä kokonaisansioiden mediaani oli 3 663 euroa ja naisilla 3 034 euroa kuukaudessa. Parhaiten palkattuun kymmenykseen kuuluvat ansaitsivat vähintään 5 571 euroa kuukaudessa ja matalapalkkaisimman kymmenyksen ansiot olivat alle 2 302 euroa.

Lue lisää

tiedote | Palkkarakenne 2021, ennakko

Tulevat julkaisut

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Matti Lahdenmäki
yliaktuaari
029 551 3690
Muut asiantuntijat

Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.