Ämnen
Företag

Försäkringsverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över försäkringsverksamhet beskriver skade-, liv- och pensionsförsäkringsbolagens balansräkning och uppgifter i resultaträkningen samt uppgifter enligt försäkringsklass och uppgifter om försäkringsbeståndet. Uppgifterna fås genom datainsamlingar och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Skade-, liv- och arbetspensionsförsäkringsbolagens sammanlagda vinst för räkenskapsperioden minskade år 2020 till 1,0 miljarder euro från 1,1 miljarder euro året innan. Försäkringsbolagens placeringstillgångar uppgick till 134 miljarder euro 31.12.2020. Dessutom hade livförsäkringsbolagen placering…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Lauttamäki
överaktuarie
029 551 3029
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna