Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

1. Aikuisopiskelijoita 1,7 miljoonaa

Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn ja organisoituun koulutukseen osallistui vuonna 2006 yli 1,7 miljoonaa henkeä. Tämä on puolet 18–64­vuotiaasta väestöstä. Aikuiskoulutukseen osallistuminen lisääntyi selkeästi 1980- ja 1990-lukujen taitteessa ja uudestaan 2000-luvulle tultaessa, mutta nyt osallistuneiden määrän kasvu on pysähtynyt. Vuonna 2006 osallistuneita oli suurin piirtein saman verran kuin vuonna 2000.

Taulukko 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan vuosina 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias väestö). Osallistuneita väestöstä (tuhatta)

  1980 1990 1995 2000 2006
1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
Miehet 400 27 698 43 706 43 799 49 758 45
Naiset 541 37 829 52 850 53 955 59 949 58
Yhteensä 941 32 1 526 47 1 556 48 1 754 54 1 707 52


Naiset miehiä useammin aikuiskoulutuksessa

Naiset olivat miehiä innokkaampia aikuisopiskelijoita. Vuonna 2006 naisista lähes kolme viidestä ja miehistä harvempi kuin joka toinen osallistui aikuisille järjestettyyn koulutukseen. Naisten ja miesten välinen osallistumisero on ollut vähintään 10 prosenttiyksikköä naisten eduksi vuodesta 1980 lähtien.

Kuvio 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan vuosina 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias väestö)

Kuvio 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan vuosina 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias väestö)

Eniten aikuiskoulutukseen osallistuivat 25–54-vuotiaat. Heistä lähes 60 prosenttia oli osallistunut aikuiskoulutukseen vuonna 2006. Alle 25-vuotiaista ja 55 vuotta täyttäneistä osallistuneita oli noin 40 prosenttia. Vuodesta 2000 vuoteen 2006 osallistumisaktiivisuus on laskenut nuorimpien eli 18–24-vuotiaitten keskuudessa. Muissa ikäryhmissä on osallistuminen pysytellyt samalla tasolla kuin vuosituhannen alussa.


Koulutetut useammin myös aikuiskoulutuksessa

Pitkän pohjakoulutuksen saaneet osallistuivat aikuiskoulutukseen eniten. Perus-, kansa- tai keskikoulun suorittaneista joka kolmas, keskiasteen koulutuksen suorittaneista lähes puolet ja korkea-asteen koulutuksen saaneista kaksi kolmesta otti osaa aikuiskoulutukseen vuonna 2006. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden osallistuminen väheni jonkin verran vuoteen 2000 verrattuna.

Kuvio 2. Aikuiskoulutukseen osallistuminen pohjakoulutuksen mukaan vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias väestö)

Kuvio 2. Aikuiskoulutukseen osallistuminen pohjakoulutuksen mukaan vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias väestö)


Eteläisessä Suomessa osallistuttiin eniten

Eteläisessä Suomessa useampi kuin joka toinen osallistui aikuisille järjestettyyn koulutukseen. Muissa lääneissä osallistujia oli 45–50 prosenttia 18–64-vuotiaista.

Kuvio 3. Aikuiskoulutukseen osallistuminen asuinläänin mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotias väestö)

Kuvio 3. Aikuiskoulutukseen osallistuminen asuinläänin mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotias väestö)


Noin 46 000 suomalaista opiskeli vuonna 2006 ulkomailla

Yksi sadasta 18–64-vuotiaasta, noin 46 000 henkeä, opiskeli vuonna 2006 ulkomailla. Joskus elämänsä aikana oli ulkomailla opiskellut 15 prosenttia tämän ikäisistä. Ulkomailla opiskelleiden osuus ei ole juurikaan vaihdellut vuosina 1980–2006.


Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2006, 1. Aikuisopiskelijoita 1,7 miljoonaa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_kat_001_fi.html