Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Antalet vuxenstuderande 1,7 miljoner

År 2006 deltog över 1,7 miljoner personer i vuxenutbildning, dvs. i utbildning som ordnats och organiserats speciellt med tanke på vuxna. Det är hälften av befolkningen i åldern 18–64 år. Deltagandet i vuxenutbildning ökade klart vid övergången mellan 1980- och 1990-talet och på nytt vid ingången av 2000-talet, men nu har ökningen av antalet deltagare stannat upp. År 2006 var antalet deltagare ungefär lika stort som år 2000.

Tabell 1. Deltagande i vuxenutbildning efter kön åren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar). Antal deltagare av befolkningen (tusen)

  1980 1990 1995 2000 2006
1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 % 1 000 %
Män 400 27 698 43 706 43 799 49 758 45
Kvinnor 541 37 829 52 850 53 955 59 949 58
Totalt 941 32 1 526 47 1 556 48 1 754 54 1 707 52

Kvinnor deltar oftare i vuxenutbildning än män

Kvinnor var aktivare vuxenstuderande än män. År 2006 deltog nästan tre kvinnor av fem och färre än varannan man i vuxenutbildning. Skillnaden i deltagande bland kvinnor och män har varit minst 10 procentenheter till kvinnornas fördel sedan år 1980.

Figur 1. Deltagande i vuxenutbildning efter kön åren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar).

Figur 1. Deltagande i vuxenutbildning efter kön åren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar).

Flest deltagare i vuxenutbildningen fanns bland 25–54-åringarna. Av dem hade närmare 60 procent deltagit i vuxenutbildning år 2006. Bland de personer som var under 25 år eller fyllt 55 år deltog omkring 40 procent i vuxenutbildningen. Från år 2000 till år 2006 har deltagaraktiviteten sjunkit bland yngre personer, dvs. 18–24-åringar. I övriga åldersgrupper har deltagandet legat på samma nivå som i början av millenniet.


Utbildade personer deltar oftare också i vuxenutbildning

De personer som har lång grundutbildning deltar allra mest i vuxenutbildning. År 2006 deltog var tredje av dem som genomgått grund-, folk- eller mellanskolan, nästan hälften av dem som fått utbildning på mellannivå och två tredjedelar av personerna med utbildning på högskolenivå i vuxenutbildning. Deltagandet bland dem som hade utbildning på mellan- och högskolenivå minskade något jämfört med år 2000.

Figur 2. Deltagande i vuxenutbildning efter grundutbildning åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar).

Figur 2. Deltagande i vuxenutbildning efter grundutbildning åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-åringar).


I Södra Finland var deltagandet störst

I Södra Finland deltog fler än varannan i utbildning för vuxna. I övriga län var andelen 18–64-åriga deltagare 45–50 procent.

Figur 3. Deltagande i vuxenutbildning efter bosättningslän år 2006 (18–64-åringar)

Figur 3. Deltagande i vuxenutbildning efter bosättningslän år 2006 (18–64-åringar)


Omkring 46 000 finländare studerade utomlands år 2006

En av hundra 18–64-åringar, omkring 46 000 personer, studerade utomlands år 2006. Av personerna i denna åldersgrupp hade 15 procent studerat utomlands i något skede av sitt liv. Andelen studerande utomlands har inte varierat nämnvärt åren 1980–2006.


Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 3.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Deltagandet i vuxenutbildningen 2006, 1. Antalet vuxenstuderande 1,7 miljoner . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_kat_001_sv.html