Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Deltagande i vuxenutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nittiotre procent av 18 - 64-åringarna kan minst ett främmande språk
12.12.2018
Fler än nio av tio finländare i åldern 18 - 64 år meddelade att de kan minst ett främmande språk. Detta är lika många som fem år tidigare. Sambandet mellan utbildningsnivå och kunskaper i främmande språk har minskat och sedan år 1995 har språkkunskaperna ökat mest bland dem med utbildning enbart på grundnivå. Denna andel har ökat med 37 procentenheter fram till år 2017. Uppgifterna framgår Statistikcentralens Vuxenutbildningsundersökning 2017.

Beskrivning: Undersökningen om vuxenutbildning är en omfattande utredning om vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundskolan Undersökningen ger internationellt jämförbar information om vuxenbefolkningens deltagande i utbildning, lärande, utbildningsintresse och -behov, uppfattningar om studier och hinder att delta i utbildning samt vuxna personers språkkunskaper.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: annan utbildning än sådan som leder till examen, datateknik, personalutbildning, självstudier, språkkunskaper, utbildning, utbildning som leder till examen, vuxenutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesutbildning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
4.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/index_sv.html