Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Undersökningen om vuxenutbildning är en omfattande utredning om vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundskolan Undersökningen ger internationellt jämförbar information om vuxenbefolkningens deltagande i utbildning, lärande, utbildningsintresse och -behov, uppfattningar om studier och hinder att delta i utbildning samt vuxna personers språkkunskaper. Undersökningar om vuxenutbildning har gjorts vid Statistikcentralen sedan år 1980 med ungefär fem års mellanrum. Sedan år 2006 har undersökningen genomförts som en del av projektet Adult Education Survey hos EU:s statistikbyrå Eurostat. Uppgifter har samlats in från omkring 30 europeiska länder. I Finland har undersökningen genomförts som ett samprojekt mellan Statistikcentralen och Undervisnings- och kulturministeriet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/meta_sv.html