Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Työhön liittyvässä koulutuksessa joka toinen

Suurin osa saadusta aikuiskoulutuksesta on ammatillista eli koulutukseen oli osallistuttu työhön tai ammattiin liittyvistä syistä. Tällaisessa koulutuksessa oli vuonna 2006 melkein 1,3 miljoonaa eli 51 prosenttia työvoimasta (työssä käyvistä ja työttömistä). Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuminen ei ole muuttunut vuosien 2000 ja 2006 välillä.

Kuvio 4. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias työvoima) .

Kuvio 4. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias työvoima) .

Tyypillisin työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen osallistuja oli työssä käyvä. Vuonna 2006 oli työttömistä osallistunut tällaiseen koulutukseen 17 prosenttia, mutta työssä olevista jopa 55 prosenttia. Työssä käyvien ja työttömien osallistuminen työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen ei ole juurikaan muuttunut vuoteen 2000 verrattuna.

Kuvio 5. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen työmarkkina-aseman mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotias työvoima + työvoiman ulkopuoliset)

Kuvio 5. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen työmarkkina-aseman mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotias työvoima + työvoiman ulkopuoliset)

Naiset osallistuivat ammattiin tai työhön liittyvään koulutukseen aktiivisemmin kuin miehet. Heistä useammalla kuin joka toisella oli tämäntyyppisiä opintoja, kun miehistä niitä harjoitti alle puolet (45 prosenttia työvoimasta).

Kuvio 6. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias työvoima)

Kuvio 6. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias työvoima)

Vähiten työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen osallistuivat juuri työelämään tulleet eli 18–24-vuotiaat sekä 55 vuotta täyttäneet. Useampi kuin joka toinen 25–54-vuotias työvoimaan kuuluva oli osallistunut työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen vuonna 2006.

Taulukko 2. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen ikäryhmän mukaan vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias työvoima) Osallistuneita väestöstä (tuhatta)

  1990 1995 2000 2006 2006
% % % % 1 000
18–24 -vuotiaat 36 27 41 36 69
25–34 -vuotiaat 50 44 56 54 275
35–44 -vuotiaat 48 45 56 57 375
45–54 -vuotiaat 44 47 52 54 375
55–64 -vuotiaat 27 33 34 40 173
Yhteensä 44 43 51 51 1 267


Palkansaajat muita useammin koulutuksessa

Eniten työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuivat palkansaajat. Heistä useampi kuin joka toinen oli ollut koulutuksessa. Noin joka kolmas maatalousyrittäjä ja muu yrittäjä oli osallistunut koulutukseen vuonna 2006. Maatalousyrittäjien koulutukseen osallistuminen lähes kolminkertaistui vuosien 1990 ja 1995 välillä. Sen sijaan 2000-luvulla ei osallistumismäärissä ole tapahtunut juurikaan muutoksia.

Kuvio 7. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006: yrittäjät ja palkansaajat (18–64-vuotias työvoima)

Kuvio 7. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2006: yrittäjät ja palkansaajat (18–64-vuotias työvoima)

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 3.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2006, 2. Työhön liittyvässä koulutuksessa joka toinen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_kat_002_fi.html