Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Varannan deltog i utbildning med anknytning till arbetet

Största delen av den erhållna vuxenutbildningen var yrkesinriktad, dvs. orsaken till att personen deltog hade att göra med arbete eller yrke. År 2006 hade nästan 1,3 miljoner personer deltagit i en sådan utbildning, dvs. 51 procent av dem som hörde till arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa). Deltagande i yrkesinriktad vuxenutbildning har inte förändrats mellan åren 2000 och 2006.

Figur 4. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-årig arbetskraft).

Figur 4. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-årig arbetskraft).

Inom arbets- eller yrkesinriktad utbildning är de mest typiska deltagarna yrkesverksamma. År 2006 hade 17 procent av de arbetslösa deltagit i en dylik utbildning, medan andelen bland de sysselsatta var rentav 55 procent. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning har inte nämnvärt förändrats bland sysselsatta och arbetslösa personer jämfört med år 2000.

Figur 5. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning efter arbetsmarknadsställning år 2006 (18–64-årig arbetskraft + ej i arbetskraften)

Figur 5. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning efter arbetsmarknadsställning år 2006 (18–64-årig arbetskraft + ej i arbetskraften)

Kvinnorna deltog aktivare än männen i utbildning med anknytning till arbete eller yrke. Av dem deltog fler än varannan i dylika studier, medan mindre än hälften av männen (45 procent av arbetskraften) bedrev sådana studier.

Figur 6. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning efter kön åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-årig arbetskraft).

Figur 6. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning efter kön åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-årig arbetskraft).

De minst aktiva deltagarna i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning var personer som nyligen kommit ut i arbetslivet, dvs. 18–24-åringar samt 55 år fyllda personer. Fler än varannan 25–54-åring som hör till arbetskraften hade deltagit i arbets- eller yrkesinriktad utbildning år 2006.

Tabell 2. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning efter åldersgrupp åren 1990, 1995, 2000 och 2006 (18–64-årig arbetskraft). Antal deltagare av befolkningen (tusen)

  1990 1995 2000 2006 2006
% % % % 1 000
18–24-åringar 36 27 41 36 69
25–34-åringar 50 44 56 54 275
35–44-åringar 48 45 56 57 375
45–54-åringar 44 47 52 54 375
55–64-åringar 27 33 34 40 173
Totalt 44 43 51 51 1 267


Löntagare deltar oftare än andra i utbildning

De aktivaste deltagarna i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning var löntagarna. Av dem hade fler än varannan deltagit i utbildning. Omkring var tredje lantbruksföretagare och annan företagare hade deltagit i utbildningen år 2006. Deltagandet i utbildning har nästan tredubblats bland lantbruksföretagare mellan åren 1990 och 1995. Däremot har det inte skett några nämnvärda förändringar i deltagarantalen under 2000-talet.

Figur 7. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning (företagare och löntagare) år 2006 (18–64-årig arbetskraft)

Figur 7. Deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning (företagare och löntagare) år 2006 (18–64-årig arbetskraft)

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 3.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Deltagandet i vuxenutbildningen 2006, 2. Varannan deltog i utbildning med anknytning till arbetet . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_kat_002_sv.html