Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

3. Aikuiskoulutuksen sisältö

Selvästi yleisimpiä aikuiskoulutuksen aiheita vuonna 2006 olivat liiketalous- ja oikeustieteisiin sekä palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan liittyvät koulutukset (kuvio 6). Noin joka kolmas aikuiskoulutukseen osallistunut 18–64-vuotias oli saanut koulutusta näistä aiheista. Lähes joka viides oli osallistunut terveys- ja sosiaalialan koulutukseen sekä tietotekniikan opetukseen. Tekniikkaa, tuotantoa ja rakentamista koskevaan koulutukseen oli vuonna 2006 osallistunut hiukan harvempi kuin joka kuudes koulutusta vuonna 2006 saanut 18–64-vuotias.

Liiketalous- ja oikeustieteiden luokan kaksi keskeistä kurssikokonaisuutta ovat työelämäkoulutus (33 prosenttia ko. luokan kursseista) ja johtamiseen ja hallintoon liittyvä koulutus (27 prosenttia ko. luokan kursseista). Palveluja, harrastuksia ja turvallisuusalaa sisältävä luokka koostuu pitkälti työsuojelua ja työturvallisuutta koskevista kursseista (29 prosenttia ko. luokan kursseista) sekä urheilu- ja liikuntakursseista (28 prosenttia ko. luokan kursseista). Myös turvallisuusala yleensä sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen koulutus olivat keskeisiä tämän luokan sisältöjä (molempien osuus noin 10 prosenttia kursseista). Vuoden 2006 Aikuiskoulutustutkimuksen koulutuksen sisällön luokitus perustuu Euroopan tilastoviraston (Eurostatin) luokitukseen (Fields of Education and Training, 1999) ja se poikkeaa jonkin verran vuoden 2000 Aikuiskoulutustutkimuksen luokituksesta.

Kuvio 6. Aikuiskoulutuksen sisältö vuonna 2006 (18—64–vuotias aikuiskoulutukseen osallistunut väestö)

Kuvio 6. Aikuiskoulutuksen sisältö vuonna 2006 (18—64–vuotias aikuiskoulutukseen osallistunut väestö)

Huom! Osallistumisosuuksia yhteen laskemalla ei päädytä 100 prosenttiin, koska sama osallistuja laskettiin niin monta kertaa kuin hänellä oli eri sisältöalueiden koulutuskokonaisuuksia.

Vuosina 2000 ja 2006 saatujen aikuiskoulutuksien sisältöjen vertaamista varten on koulutuksen sisältöluokitus muutettu vastaamaan vuoden 2000 luokitusta. Johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyvä koulutus (joka on vuoden 2006 luokituksessa osa liiketaloustieteitä), palvelutyöhön ja turvallisuuteen liittyvä koulutus sekä hoitoalan koulutus ovat lisääntyneet vuodesta 2000 vuoteen 2006 tultaessa (kuvio 7). Vuosituhannen alussa näitä opiskeli 12–14 prosenttia koulutusta saaneista, mutta vuonna 2006 osuudet olivat nousseet jopa 19–22 prosenttiin. Sen sijaan tietotekniikan opiskelu on selvästi vähentynyt. Vuonna 2000 useampi kuin joka neljäs 18–64-vuotias aikuiskoulutukseen osallistunut oli opiskellut tietotekniikkaa, mutta vuonna 2006 heitä oli vain 18 prosenttia.

Kuvio 7. Aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2000 ja 2006 (18—64–vuotias aikuiskoulutukseen osallistunut väestö, vuoden 2000 koulutuksen sisältöluokitus)

Kuvio 7. Aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2000 ja 2006 (18—64–vuotias aikuiskoulutukseen osallistunut väestö, vuoden 2000 koulutuksen sisältöluokitus)

Huom! Osallistumisosuuksia yhteen laskemalla ei päädytä 100 prosenttiin, koska sama osallistuja laskettiin niin monta kertaa kuin hänellä oli eri sisältöalueiden koulutuskokonaisuuksia .

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen kesto ja sisältö 2006, 3. Aikuiskoulutuksen sisältö . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2006/02/aku_2006_02_2008-01-10_kat_003_fi.html