Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Vuxenutbildningens innehåll

De klart vanligaste utbildningarna inom vuxenutbildning år 2006 gällde företagsekonomi och juridik samt tjänster, hobbyer och säkerhetsbranschen (figur 6). Ungefär var tredje 18–64-åring som deltagit i vuxenutbildning hade fått utbildning inom dessa områden. Nästan var femte hade deltagit i utbildning inom hälsovårds- och socialbranschen samt i undervisning i datateknik. I undervisning som gäller teknik, produktion och byggande hade år 2006 deltagit något färre än var sjätte 18–64-åring som fått utbildning år 2006.

I klassen företagsekonomi och juridik är två centrala kurshelheter arbetslivsutbildning (33 procent av kurserna i ifrågavarande klass) och utbildning inom ledarskap och förvaltning (27 procent av kurserna i ifrågavarande klass). Klassen som innehåller tjänster, hobbyer och säkerhetsbranschen består främst av kurser inom arbetarskydd och arbetssäkerhet (29 procent av kurserna i ifrågavarande klass) samt av kurser gällande idrott och motion (28 procent av kurserna i ifrågavarande klass). Också säkerhetsbranschen i allmänhet samt utbildning inom trafik- och transporttjänster var centrala innehåll i denna klass (bådas andelar ungefär 10 procent av kurserna). Klassificeringen av utbildningsinnehållet i vuxenutbildningsundersökningen år 2006 bygger på den europeiska statistikbyråns (Eurostats) klassificering (Fields of Education and Training, 1999) och avviker något från klassificeringen i Vuxenutbildningsundersökningen år 2000.

Figur 6. Innehållet i vuxenutbildningsundersökningen år 2006 (befolkningen i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning)

Figur 6. Innehållet i vuxenutbildningsundersökningen år 2006 (befolkningen i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning)

Obs! Genom att räkna ihop deltagarandelarna kommer man inte fram till 100 procent eftersom samma deltagare räknades lika många gånger som han eller hon hade studiehelheter i olika innehållsområden.

För att kunna jämföra innehållen i vuxenutbildningarna åren 2000 och 2006 har klassificeringen av utbildningens innehåll ändrats för att motsvara klassificeringen år 2000. Utbildning i anslutning till ledarskap och chefsfärdigheter (som i klassificeringen år 2006 är en del av företagsekonomivetenskaper), tjänster och säkerhet samt vårdbranschen har ökat från år 2000 till år 2006 (figur 7). I början av årtusendet studerade 12–14 procent av dem som deltagit i utbildning dessa ämnen, men år 2006 hade andelarna stigit till t.o.m. 19–22 procent. Däremot har studier i datateknik minskat betydligt. År 2000 hade fler än var fjärde 18–64-årig deltagare i vuxenutbildning studerat datateknik, men år 2006 var siffran bara 18 procent.

Figur 7. Innehållet i vuxenutbildningen år 2000 och 2006 (befolkningen i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning, klassificering av innehållet i utbildningen år 2000)

Figur 7. Innehållet i vuxenutbildningen år 2000 och 2006 (befolkningen i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning, klassificering av innehållet i utbildningen år 2000)

Obs! Genom att räkna ihop deltagarandelarna kommer man inte fram till 100 procent eftersom samma deltagare räknades lika många gånger som han eller hon hade studiehelheter i olika innehållsområden .

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Utbildningens längd och innehåll 2006, 3. Vuxenutbildningens innehåll . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/02/aku_2006_02_2008-01-10_kat_003_sv.html