Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

4. Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 tehtiin Euroopan tilastoviraston (Eurostat), opetusministeriön ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Tutkimusta varten haastateltiin vuoden 2006 maalis-heinäkuussa 4 370 Suomessa asuvaa 18–64-vuotiasta. Tutkimuksen vastausosuus oli 65 prosenttia. Tutkimus tehtiin käyntihaastatteluna ja haastattelun keskipituus oli noin 55 minuuttia. Tutkimuksen brutto-otos oli 6 800 henkilöä.

Naiset vastasivat tutkimukseen hiukan useammin kuin miehet (vastausosuudet 66 prosenttia ja 63 prosenttia). Korkea-asteen koulutuksen saaneet ja maaseutumaisissa kunnissa asuvat osallistuivat selvästi keski- ja perusasteen koulutuksen saaneita ja taajaan asutuissa ja kaupunkimaisissa kunnissa asuvia todennäköisemmin. Alhaisinta osallistuminen oli Etelä-Suomen läänissä.

Tutkimuksen aihekokonaisuudet ovat:
  • taustatiedot (mm. koulutus, ammatti, työ, perhe)

  • koulutukseen osallistumista kuvaavat tiedot (koulutuksen muodot: aikuiskoulutus, työhön tai ammattiin liittyvä aikuiskoulutus, henkilöstökoulutus, muu aikuiskoulutus, tutkintoon johtava koulutus)

  • saadun aikuiskoulutuksen sisältö

  • itseohjautuva opiskelu

  • työssä oppiminen, työn tarjoamat oppimis- ja kehittymismahdollisuudet

  • ammattikirjallisuuden käyttö

  • näkemykset koulutuksen hyödyistä, koulutusesteet, koettu koulutustarve, koulutuskiinnostus

  • tietotekniikan käyttö

  • vieraiden kielten taito

  • kulttuuriharrastukset ja yhteiskunnallinen osallistuminen

Tutkimuksen perusraportti julkaistaan kesäkuussa 2008. Tutkimuksen ennakkotietoina on julkaistu toukokuussa 2007 aikuiskoulutukseen osallistumismääriä ja -osuuksia (www.tilastokeskus.fi/aikuiskoulutustutkimus , julkistus ja katsaukset 21.5.2007).

Tutkimusaineisto on yliopisto- ja korkeakoulututkijoiden käytettävissä käyttölupaa ja tutkimussuunnitelmaa vastaan. Toimintaohjeet aineiston käyttöluvan hakemiseksi löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta (www.tilastokeskus.fi/tup/otosaineistot/index.html)

Aikaisemmat aikuiskoulutustutkimukset on tehty opetusministeriön ja Tilastokeskuksen yhteistyönä vuosina 1980, 1990, 1995 ja 2000. Vuoden 2000 aikuiskoulutustutkimuksesta on julkaistu raportti Blomqvist, Ruuskanen, Niemi ja Nyyssönen: Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2000. Koulutus 2002:5. Tilastokeskus.

Eurostat julkaisee Euroopan aikuiskoulutustutkimuksen (Adult Education Survey, AES) tuloksia vuosien 2008 ja 2009 aikana.

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Koulutuksen kesto ja sisältö 2006, 4. Aikuiskoulutustutkimus 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2006/02/aku_2006_02_2008-01-10_kat_004_fi.html