Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. Vuxenutbildningsundersökningen 2006

Vuxenutbildningsundersökningen 2006 utfördes som ett samarbete mellan europeiska statistikbyrån (Eurostat), undervisningsministeriet och Statistikcentralen. För undersökningen intervjuades under mars–juli år 2006 sammanlagt 4 370 personer i åldern 18–64 år i Finland. Undersökningens svarsandel var 65 procent. Undersökningen genomfördes som besöksintervju och intervjun tog i genomsnitt ungefär 55 minuter. Bruttourvalet för undersökningen var 6 800 personer.

Kvinnorna svarade på undersökningen något oftare än männen (svarsandelarna 66 resp. 63 procent). Bland personer med utbildning på högskolenivå och dem som bor i landsbygdskommuner var deltagandet mera sannolikt än bland dem som fått utbildning på mellan- och grundnivå och som bor i tätortskommuner och urbana kommuner. Deltagandet var lägst i Södra Finlands län.

Ämneshelheterna i undersökningen:
  • bakgrundsuppgifter (bl.a. utbildning, yrke, arbete, familj)

  • uppgifter som beskriver deltagande i utbildning (utbildningsformer: vuxenutbildning, vuxenutbildning förknippade med arbete eller yrke, personalutbildning, annan vuxenutbildning, utbildning som leder till examen)

  • vuxenutbildningens innehåll

  • självstyrt lärande

  • inlärning i arbetet, inlärnings- och utvecklingsmöjligheter i arbetet

  • användning av facklitteratur

  • synpunkter på nyttan med utbildningen, utbildningshinder, upplevt utbildningsbehov, intresse för utbildning

  • användning av datateknik

  • kunskaper i främmande språk

  • kulturintressen och samhälleligt deltagande

En basrapport om undersökningen publiceras i juni 2008. De preliminära uppgifterna om undersökningen gällde antalet deltagare och deltagarandelar, de publicerades i maj 2007 (www.tilastokeskus.fi/aikuiskoulutustutkimus, offentliggörande och översikter 21.5.2007).

Undersökningsmaterialet är tillgängligt för forskare vid universitet och högskolor mot licens och forskningsplan. Anvisningar för sökande av licens finns på Statistikcentralens webbplats (www.tilastokeskus.fi/tup/otosaineistot/index.html)

Tidigare vuxenutbildningsundersökningar har gjorts i samarbete mellan undervisningsministeriet och Statistikcentralen åren 1980, 1990, 1995 och 2000. En rapport om vuxenutbildningsundersökningen år 2000 har publicerats, Blomqvist, Ruuskanen, Niemi ja Nyyssönen: Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2000. Koulutus 2002:5. Statistikcentralen.

Eurostat publicerar resultat av den europeiska vuxenutbildningsundersökningen ( Adult Education Survey, AES ) under år 2008 och 2009.

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Utbildningens längd och innehåll 2006, 4. Vuxenutbildningsundersökningen 2006 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/02/aku_2006_02_2008-01-10_kat_004_sv.html