Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Eurooppalaisessa aikuiskoulutustutkimuksessa mukana 29 maata

Vuoden 2006 Aikuiskoulutustutkimus oli Suomessa järjestyksessään viides aikuisväestön koulutukseen osallistumista, oppimista ja osaamista kartoittava tutkimus. Ensimmäiset neljä tutkimusta olivat yhteishankkeita opetusministeriön kanssa, ja ne toteutettiin pääosin ministeriön rahoituksella. Aikuiskoulutustutkimus 2006 oli osa eurooppalaista aikuiskoulutustutkimusta ( Adult Education Survey , EU-AES), joka toteutettiin 29 Euroopan valtiossa Eurostatin koordinoimana ja suurelta osin rahoittamana ensimmäistä kertaa. Tiedot kerättiin vuosina 2005–2008. Eurostat julkaisi ensimmäisten 18 maan osalta tuloksia taulukkomuodossa marraskuussa 2008 kotisivuillaan.

Tässä katsauksessa esitetyt tulokset pohjautuvat Eurostatin julkaisemaan taulukkopakettiin.

Suomen oman kansallisen Aikuiskoulutustutkimus 2006:n tuloksia on aiemmin esitetty Tilastokeskuksen internet-sivuilla sekä perusjulkaisussa 1)

Eurooppalaisen aikuiskoulutustutkimuksen (EU-AES) Suomea koskevat tulokset poikkeavat jonkin verran aikaisemmin julkaistuista kansallisen aikuiskoulutustutkimuksen tuloksista. Tämä johtuu seuraavista kahdesta seikasta:

1. Eri perusjoukko

Eurostatin koordinoiman tutkimuksen perusjoukkona ovat 25–64-vuotiaat maassa pysyvästi asuvat henkilöt. Kansallisen aikuiskoulutustutkimuksen perusjoukkona taas olivat 18–64-vuotiaat.

2. Eri indikaattorit

Kansallisessa aikuiskoulutustutkimuksessa käytettiin aikuisväestön kouluttautumista kuvaamaan käsitteitä aikuiskoulutus, henkilöstökoulutus ja työhön tai ammattiin liittyvä aikuiskoulutus . EU-AES- projektissa taas koulutus jaoteltiin sen mukaan, johtaako se tutkintoon vai ei, ja käytetään käsitteitä tutkintoon johtava eli formaali koulutus sekä muu kuin tutkintoon johtava eli non-formaali koulutus . EU-AES:n tutkimuskohteena oli kaikki aikuisväestön (25–64-vuotiaat) saama koulutus, kun taas Suomen kansallisen aikuiskoulutustutkimuksen pääkohteena on perinteisesti ollut erityisesti aikuisia ajatellen järjestetty ja organisoitu koulutus, aikuiskoulutus. Kansallisen aikuiskoulutustutkimuksen käsite määrittyy koulutusta järjestävän organisaation tai järjestämismuodon pohjalta (ks. Käsitteet ja määritelmät tilaston internet-sivuilta ).

Tässä katsauksessa esitettävissä tuloksissa ovat mukana seuraavat maat: Bulgaria, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Norja Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Unkari ja Viro. Slovakiasta ei saatu tietoa muuhun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opetustunneista, eikä Ranskasta ja Italiasta koulutuksen kustannuksista.

Seuraavassa tarkastellaan koulutukseen osallistumista 12 kuukauden aikana, koulutuksessa saatuja opetustunteja sekä koulutuksen kustannuksia eri maissa.


1) Pohjanpää - Niemi - Ruuskanen: Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2006. Koulutus 2008. Tilastokeskus, Helsinki.

Lähde: EU Adult Education Survey, Eurostat

Lisätietoja: Timo Ruuskanen (09) 1734 3620, Irja Blomqvist (09) 1734 3221, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Eurooppalainen vertailu 2006, 1. Eurooppalaisessa aikuiskoulutustutkimuksessa mukana 29 maata . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2006/04/aku_2006_04_2009-04-24_kat_001_fi.html