Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Työhön liittyvässä koulutuksessa useampi kuin joka toinen

Suurin osa saadusta aikuiskoulutuksesta on ammatillista eli koulutukseen oli osallistuttu työhön tai ammattiin liittyvistä syistä. Vuonna 2012 oli tällaisessa koulutuksessa työvoimasta (työssä käyvistä ja työttömistä) 1,3 miljoonaa eli 54 prosenttia. Ammatilliseen aikuiskoulutukseen osallistuminen on kasvanut vuodesta 2006 kolme prosenttiyksikköä.

Naiset osallistuivat ammattiin tai työhön liittyvään koulutukseen aktiivisemmin kuin miehet. Heistä 60 prosenttia oli osallistunut tämäntyyppisiin opintoihin, kun miehistä niitä harjoitti alle puolet (47 prosenttia työvoimasta). Ero naisten ja miesten osallistumisosuuksissa on kasvanut 1990-luvun seitsemästä prosenttiyksiköstä 13 prosenttiyksikköön vuonna 2012.

Kuvio 4. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 sukupuolen mukaan (18–64-vuotias työvoima)

Kuvio 4. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 sukupuolen mukaan (18–64-vuotias työvoima)

Työssäkäyvät osallistuvat tällaiseen koulutukseen työttömiä enemmän. Vuonna 2012 oli työttömistä osallistunut ammattiin tai työhön liittyvään koulutukseen 20 prosenttia ja työssä olevista 57 prosenttia.

Eniten työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen osallistuivat 25–54-vuotiaat työvoimaan kuuluvat. Heistä useampi kuin joka toinen oli osallistunut tällaiseen koulutukseen vuonna 2012. Eniten osallistumistaan vuoteen 2006 verrattuna olivat lisänneet 18–24-vuotiaat, joiden osallistumisosuus oli kasvanut 12 prosenttiyksikköä. Vähiten työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen osallistuivat 55 vuotta täyttäneet.

Taulukko 2. Työhön tai ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 ikäryhmän mukaan (18–64-vuotias työvoima), osallistuneita väestöstä (tuhatta)

  1990   1995   2000   2006       2012
       %        %        %        %       % 1 000
18–24-vuotiaat    36 27 41 36 48 87
25–34-vuotiaat 50 44 56 54 57 287
35–44-vuotiaat 48 45 56 57 61 355
45–54-vuotiaat 44 47 52 54 55 375
55–64-vuotiaat 27 33 34 40 41 213
Yhteensä 44 43 51 51 54 1 317

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 09 1734 2488, Timo Ruuskanen 09 1734 3620, aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 13.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2012, 2. Työhön liittyvässä koulutuksessa useampi kuin joka toinen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2012/01/aku_2012_01_2013-06-13_kat_002_fi.html