Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Henkilöstökoulutuksessa palkansaajista lähes 60 prosenttia

Suurin osa työhön tai ammattiin liittyvästä koulutuksesta on työnantajan tuella tapahtuvaa koulutusta eli henkilöstökoulutusta. Vuonna 2012 tällaista koulutusta sai työssä käyvistä palkansaajista 59 prosenttia, yhteensä 1,1 miljoonaa palkansaajaa. Määrä on samaa tasoa kuin vuosituhannen alussa ja selvästi korkeampi kuin vuonna 1990.

Kuvio 5. Työnantajan tukemaan koulutukseen (henkilöstökoulutukseen) osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 koulutuspäivien määrän ja osallistumisosuuden mukaan (18–64-vuotiaat palkansaajat)

Kuvio 5. Työnantajan tukemaan koulutukseen (henkilöstökoulutukseen) osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 koulutuspäivien määrän ja osallistumisosuuden mukaan (18–64-vuotiaat palkansaajat)

Naiset osallistuivat myös henkilöstökoulutukseen selkeästi miehiä useammin. Naisten ja miesten välinen ero henkilöstökoulutukseen osallistumisessa on kasvanut vuodesta 2000 ja vuonna 2012 ero oli jo 10 prosenttiyksikköä.

Eniten työnantajan tukemaa koulutusta olivat saaneet 35–44-vuotiaat palkansaajat, joista kaksi kolmesta oli ollut koulutuksessa vuoden aikana. Eniten kasvua henkilöstökoulutukseen osallistumisessa vuoteen 2006 verrattuna oli ikäryhmässä 18–24-vuotiaat, kuusi prosenttiyksikköä.

Taulukko 3. Työnantajan tukemaan koulutukseen (henkilöstökoulutukseen) osallistuminen vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 ikäryhmän mukaan (18–64-vuotiaat palkansaajat), osallistuneita palkansaajista (tuhatta)

 1990  1995  2000  2006      2012
        %      %       %       %      % 1 000
18–24-vuotiaat  34 33 46 46 52 74
25–34-vuotiaat 50 50 57 57 61 245
35–44-vuotiaat 52 53 61 61 66 310
45–54-vuotiaat 48 57 57 60 59 321
55–64-vuotiaat 37 51 47 52 51 187
Yhteensä 47 52 56 57 59 1 137

Henkilöstökoulutuspäivien määrä laskussa

Henkilöstökoulutuksen määrässä palkansaajaa kohden laskettuna on havaittavissa laskua. Kun vuonna 2006 oli 18–64-vuotias palkansaaja keskimäärin noin kuusi ja puoli päivää henkilöstökoulutuksessa, niin vuonna 2012 päiviä oli enää reilut viisi palkansaajaa kohden.

Palkansaajamiehillä henkilöstökoulutuksen määrän lasku on ollut jyrkempää kuin palkansaajanaisilla (kuvio 6). Vuodesta 2006 miehillä henkilöstökoulutuspäivien määrä palkansaajaa kohden on pudonnut kahdella päivällä, naisilla ainoastaan yhdellä päivällä. Vielä vuonna 2000 miehet ja naiset saivat yhtä paljon henkilöstökoulutuspäiviä, mutta sen jälkeen koulutuspäivien määrä on miehillä vähentynyt selvästi naisia enemmän. 1990-luvulla miehet olivat vielä naisia edellä saadun henkilöstökoulutuksen määrässä.

Kuvio 6. Henkilöstökoulutuspäivien määrä palkansaajaa kohden sukupuolen mukaan vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 (18–64-vuotiaat palkansaajat)

Kuvio 6. Henkilöstökoulutuspäivien määrä palkansaajaa kohden sukupuolen mukaan vuosina 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012 (18–64-vuotiaat palkansaajat)

Ikäluokittain tarkasteltuna eniten henkilöstökoulutuspäiviä oli 35–44-vuotiailla palkansaajilla, jotka osallistuivat koulutukseen keskimäärin kuusi ja puoli päivää vuonna 2012 (taulukko 4). Alhaisin henkilöstökoulutuksen määrä on nuorimmalla ikäluokalla (18–24-vuotiaat), joilla koulutusta oli vajaat kolme päivää sekä iäkkäimmillä, 55–64-vuotiailla, palkansaajilla (vajaat neljä päivää). Nuorimmalla ikäluokalla henkilöstökoulutuksen määrä on pudonnut reilusti vuodesta 2006, seitsemästä päivästä kolmeen päivään.

Keskimääräistä enemmän henkilöstökoulutuspäiviä palkansaajaa kohden on ylemmillä toimihenkilöillä, korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla sekä suurissa yrityksissä työskentelevillä.

Taulukko 4. Henkilöstökoulutuspäivien määrä palkansaajaa kohden laskettuna vuosina 2006 ja 2012 (18–64-vuotiaat palkansaajat)

Koulutuspäivien lukumäärä
palkansaajaa kohden
             2006              2012
Ikä
18-24-vuotiaat  7,1 2,7
25-34-vuotiaat 6,8 4,9
35-44-vuotiaat 6,8 6,5
45-54-vuotiaat 6,0 4,9
55-64-vuotiaat 5,8 3,8
Sukupuoli
Mies 6,1 4,1
Nainen 6,9 5,8
Sosioekonominen asema 
Ylempi toimihenkilö 9,6 7,1
Alempi toimihenkilö 6,8 5,5
Työntekijä 4,1 2,5
Koulutusaste  
Perusaste 5,0 2,3
Keskiaste 5,0 3,8
Korkea-aste 8,8 7,0
Yrityksen koko
1-49 henkeä 3,6 3,5
50–99 henkeä 6,7 4,1
100–199 henkeä 6,6 4,0
200–499 henkeä 7,2 5,8
Vähintään 500 henkeä 8,8 6,1
Yhteensä 6,5 5,2

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 09 1734 2488, Timo Ruuskanen 09 1734 3620, aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 13.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2012, 3. Henkilöstökoulutuksessa palkansaajista lähes 60 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2012/01/aku_2012_01_2013-06-13_kat_003_fi.html