Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Englantia, ruotsia ja saksaa osataan eniten

Vieraista kielistä eniten osattiin englantia, ruotsia ja saksaa. Englantia hallitsi yhdeksän kymmenestä vastaajasta, ruotsia seitsemän kymmenestä ja saksaa kolme kymmenestä vastaajasta. Ranskaa taitavien osuus oli selvästi pienempi, noin 11 prosenttia vastaajista. Suomea vieraana kielenä ja espanjaa osasi 10 prosenttia ja venäjää kahdeksan prosenttia 18–64-vuotiaista (kuvio 1.1).

Naiset osasivat kieliä paremmin kuin miehet. Suurin ero (13 prosenttiyksikköä) naisten hyväksi oli ruotsin kielen kohdalla, jota naisista osasi kolme neljästä ja miehistä alle kaksi kolmasosaa. Saksaa taitavien naisten osuus oli kymmenen prosenttiyksikköä suurempi miehiin verrattuna ja ranskan kielessä kahdeksan prosenttiyksikköä.

Kuvio 1.1 Vieraiden kielten osaaminen sukupuolen mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotias väestö, vieras kieli = muu kuin äidinkieli), %

Kuvio 1.1 Vieraiden kielten osaaminen sukupuolen mukaan vuonna 2017 (18–64-vuotias väestö, vieras kieli = muu kuin äidinkieli), %

Vieraiden kielten osaaminen on yleisesti lisääntynyt vuosituhannen alusta vuoteen 2012 asti, jona aikana mm. englannin ja ruotsin kielten osaaminen oli lisääntynyt tasaisesti tutkimuskerroittain. Seuraavaan tutkimusvuoteen 2017 mennessä vieraiden kielten osaamisen kasvu oli pysähtynyt ja vuosina 2012 ja 2017 vieraiden kielten osaajia (vähintään yksi vieras kieli) oli yhtä paljon (93 prosenttia). Tuona aikana oli muutoksia kuitenkin tapahtunut eri kielten osaajien osuuksissa.

Vuodesta 2012 vuoteen 2017 englannin osaajien määrä oli pysynyt saman suuruisena, mutta ruotsin osaajia oli 4 prosenttiyksikköä vähemmän. Saksan kielen osaajien osuus laski kuusi prosenttiyksikköä ja ranskan osaajien osuus neljä prosenttiyksikköä viidessä vuodessa (kuvio 1.2).

Kuvio 1.2 Vieraiden kielten osaaminen vuosina 2000, 2006, 2012 ja 2017 (18–64-vuotias väestö, vieras kieli = muu kuin äidinkieli), %

Kuvio 1.2 Vieraiden kielten osaaminen vuosina 2000, 2006, 2012 ja 2017 (18–64-vuotias väestö, vieras kieli = muu kuin äidinkieli), %

Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Kielitaito 2017, 1. Englantia, ruotsia ja saksaa osataan eniten . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aku/2017/04/aku_2017_04_2018-12-12_kat_001_fi.html