Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2011

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lievässä nousussa taantumasta huolimatta

Ahvenanmaan kotitalouksilla oli vuonna 2009 eniten käytettävissä olevia tuloja. Manner-Suomessa eniten käytettävissä olevia tuloja oli uusimaalaisilla, 20 700 euroa tuloa asukasta kohti. Koko maan keskiarvo oli 17 900 euroa asukasta kohti.

Käytettävissä olevat tulot maakunnittain asukasta kohden vuonna 2009, euroa

Käytettävissä olevat tulot maakunnittain asukasta kohden vuonna 2009, euroa

Kun ahvenanmaalaisten kotitalouksien saamista palkoista ja muista palkansaajakorvauksista, omaisuus- ja muista tulosta sekä sosiaalietuuksista vähennetään maksetut tuloverot, sosiaaliturvamaksut ja muut maksetut tulonsiirrot, jää Ahvenanmaalla asuvan kulutukseen ja säästämiseen käytettäväksi tuloksi 21 400 euroa. Manner-Suomessa eniten käytettävissä olevia tuloja oli uusimaalaisilla, 20 700 euroa tuloa asukasta kohti. Koko maan keskiarvo oli 17 900 euroa asukasta kohti. Ahvenanmaan ja Uudenmaan lisäksi myös Itä-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen käytettävissä olevat tulot ylittivät koko maan keskiarvon. Mediaanimaakunnissa Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä hieman alle 17 000 euron käytettävissä oleva tulo jää noin kuusi prosenttia koko maan keskimääräisestä tasosta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemiin kotitalouksien aluetilien tietoihin vuodelta 2009. Vuoden 2009 laskelmissa on käytetty heinäkuussa 2011 tarkistettuja kansantalouden tilinpidon lukuja. Laskelma kattaa vain vuoden 2009. Tarkistettuihin kansantalouden tilinpidon lukuihin perustuvat vuoden 2009 kanssa vertailukelpoiset tiedot vuosille 2000-2008 julkaistaan ensi vuonna. On huomattava, että tietokantatauluissa tiedot esitetään kahdessa osassa. Vuosia 1995-2008 koskevat tiedot esitetään omassa osassa ja vuotta 2009 koskevat tiedot omassa osassa. Rakenne on yhtenevä 30.11.2011 julkaistujen Aluetilinpidon tuotanto- ja työllisyystietojen kanssa.

Vuotta 2009 voidaan kuitenkin vertailla aiempiin vuosiin karkealla tasolla. Käytettävissä olevat tulot ovat vuoden 2009 lamasta huolimatta kasvaneet suurimmassa osassa maakunnista. Suurinta kasvu on ollut Uudellamaalla, noin viisi prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Ahvenanmaalla ja Kanta-Hämeessä kasvu on ollut neljän prosentin luokkaa. Kuudessa maakunnassa käytettävissä olevan tulon kehitys on ollut negatiivista. Eniten tulot ovat laskeneet Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla, noin kaksi prosenttia vuoteen 2008 verrattuna.

Liitetaulukossa 1. on esitetty käytettävissä oleva tulot asukasta kohden maakunnittain vuonna 2009.


Lähde: Aluetilinpito 2009, kotitalouksien aluetilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Tupala (09) 1734 3349, Aku Alanen (09) 1734 3320, Olli Pirinen (09) 1734 3365, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (237,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aluetilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3393. Tuotannon ja työllisyyden aluetilit 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/altp/2009/02/altp_2009_02_2011-12-16_tie_001_fi.html