Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2011

Hushållens disponibla inkomster något stigande trots recessionen

Hushållen på Åland hade de högsta disponibla inkomsterna år 2009. I Fasta Finland hade nylänningarna de högsta disponibla inkomsterna, 20 700 euro per invånare. Medeltalet för hela landet var 17 900 euro per invånare.

Disponibel inkomster per capita efter landskap år 2009, euro

Disponibel inkomster per capita efter landskap år 2009, euro

Den disponibla inkomsten för konsumtion och sparande var 21 400 euro per invånare på Åland efter att betalda inkomstskatter, socialskyddsavgifter och andra betalda inkomstöverföringar avdragits från de åländska hushållens löner och andra löntagarersättningar, kapital- och andra inkomster samt socialförmåner. I Fasta Finland hade nylänningarna de högsta disponibla inkomsterna, 20 700 euro per invånare. Medeltalet för hela landet var 17 900 euro per invånare. Utöver på Åland och i Nyland var de disponibla inkomsterna också i Östra Nyland och Egentliga Finland högre än genomsnittet för hela landet. I medianlandskapen Södra Karelen och Päijänne-Tavastland är den disponibla inkomsten på något under 17 000 euro ungefär sex procent lägre än genomsnittsnivån för hela landet.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens uppgifter om hushållens regionalräkenskaper för år 2009. I kalkylerna för år 2009 har man använt nationalräkenskapsuppgifter som reviderats i juli 2011. Kalkylen omfattar bara år 2009. Uppgifterna om åren 2000–2008 som baserar sig på de reviderade nationalräkenskapsuppgifterna och är jämförbara med år 2009 publiceras nästa år. Det bör beaktas att uppgifterna i databastabellerna visas i två avsnitt. Uppgifterna om åren 1995–2008 visas i ett eget avsnitt och uppgifterna om år 2009 i ett eget. Strukturen är densamma som för regionalräkenskapernas produktions- och sysselsättningsuppgifter som publicerades 30.11.2011.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens uppgifter om hushållens regionalräkenskaper för år 2009. I kalkylerna för år 2009 har man använt nationalräkenskapsuppgifter som reviderats i juli 2011. Kalkylen omfattar bara år 2009. Uppgifterna om åren 2000–2008 som baserar sig på de reviderade nationalräkenskapsuppgifterna och är jämförbara med år 2009 publiceras nästa år. Det bör beaktas att uppgifterna i databastabellerna visas i två avsnitt. Uppgifterna om åren 1995–2008 visas i ett eget avsnitt och uppgifterna om år 2009 i ett eget. Strukturen är densamma som för regionalräkenskapernas produktions- och sysselsättningsuppgifter som publicerades 30.11.2011.

I tabellbilaga 1. beskrivs de disponibla inkomsterna per invånare efter landskap år 2009.


Källa: Regionalräkenskaper 2009, hushållens regionkonton, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Tupala (09) 1734 3349, Aku Alanen (09) 1734 3320, Olli Pirinen (09) 1734 3365, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Regionalräkenskaper för produktion och sysselsättning 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2009/02/altp_2009_02_2011-12-16_tie_001_sv.html