Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 14.12.2012

Maakuntien talouskasvu epätasaista viime vuosina

Aluetaloudet ovat kehittyneet viime vuosina hyvin epätasaista tahtia. Tuotannon pudotus oli koko maassa taantumavuonna 2009 niin syvä, että vuonna 2010 jäätiin vielä reilusti alle vuoden 2007 tuotannon määrän. Maakunnista luonnollisesti jotkut ovat pärjänneet paremmin jotkut huonommin.

Parhaiten vuonna 2010 pärjäsivät pohjoisen Suomen alueet riippumatta siitä mitataanko tuotannon muutosta käyvin tai kiintein hinnoin. Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Lapissa oli paras tuotannon volyymin kasvu vuonna 2010. Korkein käypähintainen tuotannon kasvu sen sijaan oli 2010 Kainuussa, seuraavina tulivat Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.

Arvonlisäyksen volyymin muutos maakunnittain % v. 2009–2010

Arvonlisäyksen volyymin muutos maakunnittain % v. 2009–2010

Erityisen vaikeaksi vuoden 2009 lama on osoittautunut Varsinais-Suomessa. Siellä arvonlisäys sekä käyvin että kiintein hinnoin putosi vuonna 2010 eniten. Varsinais-Suomen kehitys on myös rakenteellisesti huolestuttavaa, koska sen kiinteähintainen arvonlisäys putosi jo vuonna 2008 eli yleisesti hyvänä vuotena.

Myös Keski-Suomen talouskehitys on ollut ongelmallista. Maakunnan arvonlisäys käyvin ja myös kiintein hinnoin kasvoi kuitenkin hyvin vielä vuoteen 2008 saakka, joten sen tilanne ei ole yhtä heikko. Ahvenanmaalla ja Itä-Uudellamaalla arvonlisäyksen volyymi putosi myös vuonna 2010 hivenen, mutta niiden kehitys on ollut aiempina vuosina suhteellisen hyvää.

Tarkastelun lähtövuosi vaikuttaa maakuntien järjestykseen paljon

Maakuntien sijoitus kiinteähintaisen arvonlisäyksen eli volyymin muutoksissa riippuu jonkin verran siitä mistä vuodesta tarkastelu aloitetaan. Jos katsotaan koko 2000-lukua, parhaiten ovat menestyneet viisi maakuntaa; Itä-Uusimaa, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa yli 30 %:n kasvulla ja Pohjanmaa sekä Uusimaa joissa molemmissa yli 20 %:n kasvu. Jos tarkastelu lähtee vuodesta 2006 jolloin koko maan volyymi oli vielä hivenen korkeampi kuin vuonna 2010, paras kasvu on ollut Pohjanmaalla ja Uudellamaalla sekä Itä-Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tilastokeskus julkaisee nyt uudet alueelliset tuotannon ja työllisyyden aikasarjat vuosille 2000-2010 kansantalouden tilinpidon uuden TOL2008-toimialaluokituksen mukaisina.

Liitetaulukossa 1 on esitetty arvonlisäyksen volyymin muutos maakunnittain vuosien 2009-2010 välillä.

Uusimaa jälleen Manner-Suomen kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kärjessä

Manner-Suomen maakunnista Uudenmaan kotitalouksilla oli eniten käytettävissä olevia tuloja vuonna 2010, 21 800 euroa asukasta kohden. Koko Suomessa Ahvenanmaan kotitalouksilla oli vuonna 2010 eniten käytettävissä olevia tuloja, 22 500 euroa asukasta kohden. Koko maan keskiarvo oli 18 800 euroa asukasta kohti.

Käytettävissä olevat tulot maakunnittain asukasta kohden vuonna 2010, euroa

Käytettävissä olevat tulot maakunnittain asukasta kohden vuonna 2010, euroa

Kun ahvenanmaalaisten kotitalouksien saamista palkoista ja muista palkansaajakorvauksista, omaisuus- ja muista tulosta sekä sosiaalietuuksista vähennetään maksetut tuloverot, sosiaaliturvamaksut ja muut maksetut tulonsiirrot, jäi Ahvenanmaalla asuvan kulutukseen ja säästämiseen käytettäväksi tuloksi 22 500 euroa, yli tuhat euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Manner-Suomessa eniten käytettävissä olevia tuloja oli uusimaalaisilla, 21 800 euroa tuloa asukasta kohti. Koko maan keskiarvo oli 18 800 euroa asukasta kohti, kasvua edellisvuodesta 900 euroa asukasta kohti. Ahvenanmaan ja Uudenmaan lisäksi vain Itä-Uudenmaan maakunnan käytettävissä olevat tulot ylittivät koko maan keskiarvon. Mediaanimaakunnat olivat jälleen Etelä-Karjala ja Päijät-Häme, joissa n. 17 700 euron käytettävissä oleva tulo jää kuusi prosenttia koko maan keskimääräisestä tasosta. Euromääräisesti ero asukasta kohden käytettävissä olevassa tulossa oli ääripäiden Keski-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan maakuntien välillä yli 6 000 euroa asukasta kohden.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkaisemiin kotitalouksien aluetilien tietoihin vuodelta 2010. Laskelmissa on käytetty heinäkuussa 2012 tarkistettuja kansantalouden tilinpidon lukuja. Tietokantatauluissa uusimmat luvut ovat vertailukelpoisessa aikasarjassa vuosille 2000-2010. Tarjolla on aikasarja myös vuosille 1995-2008, jonka laadinnassa käytetyt kansantalouden tilinpidon luvut ovat vuodelta 2010.

Käytettävissä olevat tulot palasivat vanhalle kasvu-uralleen, koko maan tasolla kasvua oli n. 5% edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2009 osassa maakunnista kotitalouksien käytettävissä oleva tulo taantumasta johtuen jopa laski vuoteen 2008 verrattaessa, mutta vuonna 2010 kaikki maakunnat ohittivat vuoden 2008 tason. Suurinta kasvu on ollut Kainuussa ja Etelä-Savossa, yli kahdeksan prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Molemmissa maakunnissa käytettävissä olevat tulot pienenivät vuonna 2009. Lapissa ja Keski-Suomessa kasvu on ollut kuuden prosentin luokkaa.

Liitetaulukossa 2 on esitetty käytettävissä olevat tulot asukasta kohden maakunnittain v.2010.


Lähde: Aluetilinpito 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aku Alanen 09 1734 3320, Olli Pirinen 09 1734 3365, Riikka Tupala 09 1734 3349, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (247,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aluetilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3393. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/altp/2010/altp_2010_2012-12-14_tie_001_fi.html